Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Aktivera en undersökning

Hur aktiverar jag en undersökning?

I redigeringsläget för undersökningen klickar du på Aktivering i menyn till vänster. Undersökningen måste vara aktiv för att länkar och logins ska fungera korrekt.

Innan du aktiverar undersökningen kan du se över dina undersökningsinställningar. De olika inställningarna som visas på den här sidan är:

Kontaktperson: Den e-postadress som är kontaktperson för den specifika undersökningen. Du kan ändra detta under Övriga inställningar.

Designmall: Den design som är vald för den specifika undersökningen. Du kan ändra detta under Övriga inställningar.

Respondenter: Antalet tillagda respondenter i din undersökning.

Logins: Antalet tillagda inloggningar i din undersökning.

Länkar: Antalet länkar till din undersökning.

Undersökningsstart: Det valda startdatumet för din undersökning. Du kan ändra detta under Övriga inställningar.

Undersökningsslut: Det valda slutdatumet för din undersökning. Du kan ändra detta under Övriga inställningar.

Undersökningsspråk: Det valda språket för din undersökning. Du kan ändra detta under Övriga inställningar.

När du klickar på knappen under Aktivering kommer den lysa grönt istället för grått.

När du har aktiverat undersökningen kan du gå tillbaka till Distribution och där ska du kunna se en grön punkt framför varje utskick. Detta innebär att länkarna och inloggningarna är aktiva och fungerar.