Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Anpassa undersökningen med bakgrundsdata 

Innehållsförteckning

  Om du använder en respondentlista till ditt utskick har du möjlighet att inkludera personlig information i dina enkätfrågor och e-postmeddelanden. Denna information kan vara allt som ingår i din uppladdade lista, till exempel avdelning eller närmaste chef.

  Lägg till personlig information i ditt e-postutskick

  Genom att lägga till personlig information i ditt e-postutskick ökar du chansen att respondenten svarar på din undersökning. Med funktionen anpassa e-post kan du lägga till respondentens namn i ditt e-postmeddelande. Annan information som kontaktperson kan även läggas till.

  Vilka är fördelarna?

  • Ger din enkät en personlig känsla.
  • Gör att respondenten känner sig viktig.
  • Ökar chansen att respondenten svarar på din undersökning.

  Viktigt: Den här funktionen rekommenderas inte när du utför känsliga eller privata undersökningar, t.ex. medarbetarundersökningar eftersom det är viktigt att garantera respondenternas anonymitet.

  Så här personanpassar du ditt e-postmeddelande

  Informationen du vill använda måste läggas in i en Excel-fil och laddas upp som en respondentlista till ditt utskick. Se till att dokumentet innehåller all information som du vill använda, till exempel respondentens namn och kanske namnet på deras kontaktperson.

  Här kan du läsa mer om hur du laddar upp en respondentlista

  Ladda upp respondentlistan och spara. Gå sen tillbaka till e-posttexten. I menyraden finns det en liten knapp som heter BGD.

  Markera platsen i din e-posttext där du vill att informationen ska visas och klicka på BGD-knappen. I menyn som visas kan välja mellan de olika kolumnerna som du har laddat upp i din respondentlista. Välj den kolumn du vill använda och klicka på Infoga. Du kommer nu att se en tagg med den valda bakgrundsdatan. Den här taggen kommer automatiskt att ersättas med den information som finns för varje enskild respondent när utskicket genomförs. Se till att respondentlistan är korrekt innan du skickar undersökningen.

  Samma metod för att lägga till en tagg med bakgrundsdata kan användas i introduktions-, slut- och informationstexten i din undersökning.

  Lägg till personlig information i din undersökning

  Genom att lägga till personlig information i ditt frågeformulär kan du klargöra eventuella frågor eller tvivel som en respondent kan ha om innehållet. Om du till exempel har en fråga angående respondentens närmaste chef kan det vara tveksamt om vem det är. Det kan lätt förtydligas genom att infoga namnet på den personen.

  Så här personanpassar du din undersökning

  Informationen du vill använda måste läggas in i en Excel-fil och laddas upp som en respondentlista till ditt utskick. Se till att dokumentet innehåller all information som du vill använda, till exempel respondentens namn och kanske namnet på deras kontaktperson.

  Här kan du läsa mer om hur du laddar upp en respondentlista

  Ladda upp respondentlistan och spara. Gå sen tillbaka till undersökningen och välj att redigera antingen informationstext, introtext eller sluttext. I menyraden finns det en liten knapp som heter BGD.

  Markera platsen i din e-posttext där du vill att informationen ska visas och klicka på BGD-knappen. I menyn som visas kan välja mellan de olika kolumnerna som du har laddat upp i din respondentlista. Välj den kolumn du vill använda och klicka på Infoga. Du kommer nu att se en tagg med den valda bakgrundsdatan. Den här taggen kommer automatiskt att ersättas med den information som finns för varje enskild respondent när de svarar på undersökningen. Se till att respondentlistan är korrekt innan du skickar undersökningen.