Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Användartyper

I Netigate finns det två typer av användare: administratörer och icke-administratörer. Dessa två användartyper är de grundläggande inställningarna i varje Netigate-konto, men du kan även begränsa användare på en mer individuell nivå via begränsningsinställningarna läs och redigera. Dessa begränsningar kan användas för att bestämma vad varje användare ska kunna se och redigera när de är inuti verktyget.

Administratörer

Administratörer har tillgång till allt i Netigate-kontot. Administratörer kan ändra kontoinställningar som påverkar alla användare och deras villkor. Att hantera användare och deras behörigheter är en av huvuduppgifterna för en Netigate-administratör. En administratör är också ansvarig för underkonton om du väljer att arbeta i en kontohierarki. Genom att använda en kontohierarki kan ni dela inställningar mellan konton som hanteras från ett administratörskonto. Ett Netigate-konto kan ha en eller flera administratörer, beroende på vilken inställning ni har valt.

Icke-administratörer

En Netigate-användare utan administratörsrättigheter kan aldrig komma åt några kontoinställningar. Icke-administratörer delas in i två grupper i Netigate-kontot: Systemanvändare och Standardanvändare.

Systemanvändare: En systemanvändare kan läsa, redigera, analysera och radera undersökningar. De kan arbeta fritt i plattformen utan några undersökningsbegränsningar.

Standardanvändare: En standardanvändare har begränsad behörighet. Det kan exempelvis vara tillgång till specifika undersökningsmappar eller vissa undersökningar i kontot. Det går även att ställa in ifall användaren ska kunna se undersökningsresultat (läs-inställningen) men inte ha möjlighet att göra några ändringar (redigera-inställningen). Alla användarbehörigheter ställs in av en administratör på sidan för användaradministration.