Success Center

Support

Delvis radering

Vad är delvis radering?

Delvis radering är en mindre strikt regel av datalagring.

Om du aktiverar alternativet delvis radering på ditt Netigate konto eller undersökning så kommer en schemalagd delvis radering att ske i syfte att radera all bakgrundsdata och information om respondenten.

Syftet med en delvis radering är för att kunna ta bort all personlig information om respondenterna anslutna till undersökningen. Man kan kalla det för anonymitet men istället för att gömma identiteten på respondenten så tar man istället bort identiteten fullständigt från svaret på undersökningen. Detta är den stora skillnaden jämfört med funktionen Anonyma Svar som går att använda sig utav under Övriga Inställningar på varje enskild undersökning.

Efter att en delvis radering utförts så kommer all bakgrundsdata och alla öppna fritext svar av respondenten att tas bort från rapporten.
Man kommer fortfarande att kunna se det övergripande resultatet och inga rapporter kommer att raderas.

Vart hittar jag detta?

Observera att denna funktion endast är tillgänglig för administratörer för kontot. Det finns två olika platser att använda sig utav delvis radering på sin undersökning.

  • Övriga inställningar i redigeringsläget på en undersökning
  • Kontoinställningar

Vad blir raderat?

Med en delvis radering så menas det att vissa sorters data blir raderat från en undersökning.
Alla svar förutom de öppna textsvaren och bakgrundsdata kommer att finnas kvar i rapporten. En undersökning där man använt sig utav delvis radering går fortfarande att kopiera och slå samman med en annan undersökning.

  • Alla respondenternas kontaktinformation kommer att raderas permanent.
  • Alla öppna text svar kommer att raderas permanent.
  • All bakgrundsdata kopplad till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla rapporter kommer att bli påverkade av detta.

När blir det raderat?

Datan blir raderat under kvällen på angivet datum. Sätter man alltså ett datum för en delvis radering på en undersökning 30 dagar efter slutdatumet på undersökningen så kommer datan att bli raderad under kvällen 30 dagar efter slutdatumet satt på undersökningen.

Frågor och svar

När man använder sig utav delvis radering så finns det vissa saker man bör ha i åtanke. Här följer några exempel:

Jämföra resultat / benchmarking

Fråga: Jag utför olika undersökningar mellan olika år, till exempel en anställd eller kundundersökning och jag vill jämföra resultaten från ett år till ett annat, med föregående års resultat som riktmärkning. Vad ska jag göra om identiteten hos respondenterna är planerade att raderas?

Svar: Om din tidigare undersökning med bakgrundsdata och öppna textsvar som lämnats av respondenten planeras att tas bort till följd av regeln för lagring av data som är uppställda på ditt konto eller undersökning, blir det en utmaning eftersom du inte kommer att kunna återställa data. Möjligheten du har är att jämföra undersökningsresultaten på en övergripande nivå.

Innan undersökningens frågor raderas måste du exportera alla data som är kopplade till din undersökning i ett format som du kan arbeta med när du bygger dina rapporter i framtiden. Skulle du ha möjlighet att exportera dina undersökningsresultat till rådata kommer du att kunna bygga om enkäten i verktyget. I den exporterade filen, ta bort alla personuppgifter i enlighet med GDPR. Du kan sedan använda funktionen som heter importera undersökningsdata för att importera data till undersökningen. Detta gör det möjligt för dig att skapa sammanslagningar och jämförelser i verktyget.

Vad händer med mina pågående undersökningar?

Fråga: Jag genomför en undersökning som förväntas vara över en längre tidsperiod. Vad händer med min undersökning under denna tidsperiod?

Svar: Det här beror på vilka inställningar du har angett i ditt konto och undersökningsinställningar.

Om du bara har det antal dagar som anges i kontoinställningarna så händer inget. En pågående undersökning påverkas inte av någon av kontohanteringsregleringarna vid denna tidpunkt. Den fullständiga raderingen av undersökningsdata utförs endast på undersökningar när slutdatumet har passerat och de är angivna som färdiga.

Om du har ställt in ett datum för delvis radering under övriga inställningar på din undersökning: delvis radering utförs på det datum som anges i inställningar, oavsett om undersökningen är pågående eller ej. Eventuell bakgrundsdata och öppna textsvar som lämnats av respondenter som har registrerats i undersökningen fram till den här tiden kommer att raderas, med syftet att ta bort personuppgifter från undersökningsresultaten.

Respondent listor och utskick

Fråga: Jag har utskick och respondent listor som jag har laddat upp till mina undersökningar. Vad kommer att hända med dessa utskick?

Svar: Utskicken kommer att ligga kvar i undersökningen, men listan över respondenter som läggs till kommer att tas bort. Ingen data kopplad till respondenten sparas i undersökningen när en delvis radering har utförts på undersökningen.

Urval av bakgrundsdata

Fråga: Inte all av min bakgrundsdata är personlig information, kan jag välja vilken information som ska raderas och vad man skall behålla?

Svar: Nej, du kommer inte att kunna välja vilken information du vill ta bort eller behålla. Delvis raderingen tar automatiskt bort all bakgrundsdata, öppna textsvar och kontaktinformation.

Om du vill behålla öppna textsvar eller bakgrundsdata som inte innehåller personuppgifter så kan du exportera den här informationen som en rådata. I den exporterade rapporten måste du ta bort all personlig information i enlighet med GDPR. Du kan sedan använda funktionen som heter importera undersökningsdata för att importera data till undersökningen. Detta gör det möjligt för dig att skapa sammanslagningar och jämförelser i verktyget.

Anonymisering eller delvis radering?

Fråga: Jag har redan anonymiserat min undersökning. Vad är skillnaden mellan att anonymisera en undersökning och delvis radering?

Svar: Inställningen anonyma resultat i undersökningsinställningarna är en pseudo-anonymitetsinställning vilket innebär att det inte finns någon synlig identifierare (e-postadress, telefonnummer etc). Denna identifierare är fortfarande tillgänglig och kan spåras av systemet för att skicka automatiska påminnelser. Användarna av Netigate kommer inte att kunna spåra någon information tillbaka till respondenterna eftersom identiteten på den person som svarade på undersökningen är dold men det finns fortfarande information som är direkt kopplad till respondenten via systemet.
Delvis radering, å andra sidan, döljer mer än bara respondenternas identiteter. När en delvis radering utförs tar det bort kontaktinformation, bakgrundsdata och öppna textsvar, med avsikten att radera all personlig information som är kopplad till undersökningens respondenter.

Tidsramen för raderingen

Fråga: Vad händer om jag anger ett tidigare datum eller ett datum nära framtiden som ett delvis raderingsdatum i undersökningsinställningarna?

Svar: Om du vill använda dig utav delvis radering på ett datum som redan har passerat i undersökningsinställningarna så kommer den delvisa raderingen att schemaläggas vid första möjliga tillfälle. Om du ställer in gårdagens eller dagens datum i rutan delvis radering i undersökningsinställningarna kommer det att schemaläggas vid midnatt 23:59 CEST. Ingenting kommer att raderas omedelbart.

Om du anger ett datum från en vecka, men undersökningens slutdatum är två veckor från och med, kommer den delvisa raderingen att utföras på det schemalagda datumet. Raderingen kommer att schemaläggas före undersökningens slutdatum.