Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Lägg till DKIM i Netigate-kontot

Skadlig e-post, spam och phishing ökar globalt och e-postservrar ställer allt högre krav. Detta gör att e-postmeddelanden ibland kan fastna i spamfilter och tyvärr är utskick via Netigate inte ett undantag.

Vad är DKIM?
DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en autentiseringsmetod för e-post. Den gör det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail verkligen har skickats från den domän som står som avsändare. Systemet bygger på att avsändarens e-postserver signerar det utgående meddelandet med en asymmetrisk kryptering.

Aktivera DKIM i Netigate
Om din organisation stöder DKIM kan du nå ut till din kontaktperson på Netigate för att aktivera DKIM-funktionaliteten för ditt Netigate-konto.

DKIM i Netigate
När DKIM är aktiverat kommer du åt inställningarna i menyn för Kontoinställningar.

Lägg till en DKIM-nyckel
För att lägga till en DKIM-nyckel måste du få hjälp från din IT-avdelning. De behöver skapa en nyckel åt dig, tillsammans med information om vilken domän och DNS-identifierare som ska användas.

Endast en DKIM-nyckel kan användas åt gången men du kan lägga till en ny nyckel när som helst.

Domännamn
Domännamnet som din organisation använder. <yourdomain.com>

DNS-identifierare
DNS-identifieraren refererar till DNS ​TXT-filen som innehåller den publika domännyckeln.

Du kanske har det här formatet:
<selector._yourdomainkey.yourdomain.com>. Lägg bara till <selector>

Fyll i er privata nyckel för DKIM
Infoga den fullständiga texten som utgör din nyckel i RSA-format. Texten kommer krypteras enligt AES-256 när den sparas i databasen.

Startdatum
Datumet från då nyckeln ska vara aktiv.

Giltig till
Datumet då nyckeln upphör att vara aktiv.

Hur genererar jag en DKIM-nyckel?

Det finns flera sätt att generera en DKIM-nyckel. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du gör det direkt från din e-postserver. Om du inte kan göra det från din server kan du använda en DKIM-nyckelgenerator, som t.ex. DKIMCore.org