Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Dropdown

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en dropdown?

  En dropdown fungerar på samma sätt som Radioknapp, dvs att respondenten endast kan välja ett av flera möjliga svarsalternativ.

  Hur skapar jag en dropdown?

  När dropdown väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in texten).

  På varje rad finns det en liten  kryssikon som används för att radera raden eller kolumnen då du är i redigeringsläge.
  Använd denna  ikon för att dra och släppa raden till önskad plats då du är i redigeringsläge.

  För att addera ett nytt svarsalternativ, klickar du på  plustecknet.

  Genom att klicka på  redigeringsikonen till höger öppnas ett grått fält upp där ett antal valmöjligheter presenteras (detta fält synliggörs även när du editerar frågans rubrik och/eller text)

  Hur anpassar jag en dropdown?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Dropdown i respondentvyn: