Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Exportera personlig data

Exportera personlig data är en funktion i kontoinställningarna där du kan söka efter en enskild respondents e-postadress eller telefonnummer för att visa, redigera, radera eller exportera befintliga personuppgifter.

Viktigt: Raderad data kan inte återställas.

Den här funktionen är direkt kopplad till dina respondenter och ger dig möjlighet att administrera personliga data.

Det kan vara användbart om du behöver:

  • Visa alla personuppgifter för en specifik respondent.
  • Ta bort personuppgifter för en specifik respondent.
  • Ta bort alla personuppgifter för en respondent på en specifik undersökning.
  • Exportera personuppgifter för en specifik respondent till Excel.

Hur går jag tillväga?

För att använda den här funktionen måste du gå till Exportera personlig data i Kontoinställningarna. Här visas ett sökfält där du kan ange en e-postadress eller ett telefonnummer.

Tryck på knappen Hämta personlig data för att söka.

Ta bort datapunkter
Du kommer att presenteras med den information som är tillgänglig för respondenten och får också möjlighet att ta bort vissa datapunkter genom att klicka på papperskorgen som visas i kolumnen Radera.

Om respondenten har besvarat en anonym undersökning kommer du inte att kunna se några personuppgifter. Allt du ser är att det finns personuppgifter och du har möjlighet att ta bort dessa.

Du kan även ta bort all information som är kopplad till respondenten genom att klicka på Radera all personlig data.

Viktigt: Raderad data kan inte återställas.

Exportera data
Du kan exportera all personlig data från en respondent till Excel. För att göra detta klickar du på Excel-knappen högst upp i listan: