Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Exportera rapporter

Innehållsförteckning

  Var exporterar jag mina rapporter?

  Netigate exportera

  För att exportera dina resultat från undersökningen måste du klicka på Exportera i menyn högst upp på rapportsidan. Detta öppnar en meny som innehåller alla exportalternativ som är tillgängliga för din undersökning. Det finns tre olika rapporttyper att använda för din export; PDF, Excel och Raw.

  Klicka på önskad rapporttyp för att välja vad du vill inkludera i den specifika exporten.

  Netigate exportera

  PDF

  Anonym: Gör alla svar i rapporten anonyma när du tittar på resultatet.
  Göm undersökningsinformation: Döljer informationsfältet som innehåller Dagar kvar, Dagar aktiv, Svar, Svar i % och Slutförda etc. från den exporterade PDF-filen.
  Sidbrytning efter varje fråga (i PDF): Lägger till en sidbrytning i PDF-filen efter varje fråga.
  Inkludera företagets logotyp i exporten: Lägger till ditt företags logga i den nedladdade rapporten.

  Observera: Om du vill exportera resultaten på ett annat språk än språket som enkäten gjordes på så kan du välja språk från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet. Översättningar måste finnas för undersökningen om ett annat språk ska väljas.

  Excel

  Exportera rapporten som ett sammanlagt resultat till Excel.

  • Ett blad per fråga: Lägger till ett ytterligare blad i Excel-filen för varje fråga.
  • Inkludera fritextsvar: Lägger till alla enskilda svar med fri text till din exporterade Excel-fil.
  • Inkludera grafer: Lägger till diagram på dina frågor i den exporterade Excel-filen.

  Observera: Om du vill exportera resultaten på ett annat språk än språket som enkäten gjordes på så kan du välja språk från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet. Översättningar måste finnas för undersökningen om ett annat språk ska väljas.

  Raw data

  Exportera ditt resultat till ett rådata format för Excel. Denna Excel-fil innehåller tre flikar; Values, Labels och Weights.

  • Values: Visar svaren i numeriska värden. Alternativen ersätts med siffror för hur många svarsalternativ respondenten har svarat på.
  • Labels: Visar svaren i textform. Svaren presenteras i samma format som de är i rapporten.
  • Weights: Visar resultaten i viktad form.

  Observera att det här är rådata. Det innebär att filter inte tillämpas när den exporteras.

  Observera: RAW-exporter kommer alltid vara på huvudspråket och kan inte exporteras som en översatt version. Om du behöver datan på ett annat språk kan du välja det och exportera datan som PDF, PPT eller Excel.

  PowerPoint

  • Anonyma resultat: Klicka här för att anonymisera alla fritextsvar.
  • Inkludera ordmoln: Lägger till ordmoln kopplade till alla fritextsvar.
  • Ett diagram per matrisrad: Delar upp matriser i flera sidor. En PowerPoint-sida per matrisrad.
  • Välj mall: Om du har en eller flera Powerpoint-mallar sparade så kan du välja vilken du vill använda.