Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Exportera rapporter

Börja med att gå till undersökningsrapporten som du vill exportera och klicka sen på Exportera i verktygsfältet högst upp.

I det nya fönstret så visas nu de olika exportmöjligheter som du kan använda dig av. Klicka på det format du vill ladda ned resultatet till.

PowerPoint

Inkludera fritextsvar: Lägger till alla enskilda fritextsvar i din exporterade PowerPoint-fil.

Anonyma resultat: Klicka här för att anonymisera alla fritextsvar.

Inkludera ordmoln: Lägger till ordmoln kopplade till alla fritextsvar.

Ett diagram per matrisrad: Delar upp matriser i flera sidor. En PowerPoint-sida per matrisrad.

Välj mall: Om du har en eller flera Powerpoint-mallar sparade så kan du välja vilken du vill använda.

PDF

Anonym: Gör alla svar i rapporten anonyma.

Dölj meta-data: Döljer informationsfältet som innehåller Dagar kvar, Dagar aktiv, Svar, Svarstid (median) och Slutförda från den exporterade rapporten.

Individuella svar: Rapporten exporteras som enskilda svar istället för ett aggregerat resultat.

Sidbrytning efter varje svar: Denna funktion är ansluten till Individuella svar och lägger till en sidbrytning i PDF-filen efter varje individuellt svar.

Fritextsvar istället för ordmoln: Lägger till fritextsvar i den exporterade PDF-filen istället för ordmoln.

Sidbrytning efter varje fråga: Lägger till en sidbrytning i PDF-filen efter varje enskild fråga.

Dölj namn efter svar: Döljer namn / e-postadress till den person som har lämnat ett fritextsvar. Rapporten kommer bara att presentera svaret och inte vem som lämnade svaret.

Observera: Om du vill exportera resultaten på ett annat språk än språket som enkäten gjordes på så kan du välja språk från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet. Översättningar måste finnas för undersökningen om ett annat språk ska väljas.

Rådata

Exporterar ditt resultat till ett rådata-format för Excel. Denna Excel-fil innehåller tre flikar; värden, etiketter och vikt.

Värden: Visar svarsalternativen som siffror.

Etiketter: Visar svaren i textformat. Svaren presenteras i samma format som i undersökningsrapporten.

Vikt: Visar resultaten i viktat format.

Observera att det här är rådata. Det innebär att filter inte tillämpas när den exporteras.

Observera: RAW-exporter kommer alltid vara på huvudspråket och kan inte exporteras som en översatt version. Om du behöver datan på ett annat språk kan du välja det och exportera datan som PDF, PPT eller Excel.

Excel

Exportera resultaten till en aggregerad Excel-rapport.

Ett blad per fråga: Lägger till ett Excel-blad för varje enskild fråga.

Inkludera fritextsvar: Lägger till alla enskilda fritextsvar i din exporterade Excel-rapport.

Inkludera grafer: Lägger till grafer i den exporterade Excel-rapporten.

Observera: Om du vill exportera resultaten på ett annat språk än språket som enkäten gjordes på så kan du välja språk från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet. Översättningar måste finnas för undersökningen om ett annat språk ska väljas.

SPSS

Ladda ner ditt resultat i SPSS-format.