Success Center

Support

Exportera rapporter

Börja med att gå till undersökningsrapporten som du vill exportera och klicka sen på ”Exportera” i verktygsfältet högst upp.

I det nya fönstret så visas nu de olika exportmöjligheter som du kan använda dig av. Klicka på det format du vill ladda ned resultatet till.

PowerPoint

Inkludera fritextsvar: Lägger till alla enskilda fritextsvar i din exporterade PowerPoint-fil.

Anonyma resultat: Klicka här för att anonymisera alla fritextsvar.

Inkludera ordmoln: Lägger till ordmoln kopplade till alla fritextsvar.

Ett diagram per matrisrad: Delar upp matriser i flera sidor. En PowerPoint-sida per matrisrad.

Välj mall: Om du har en eller flera Powerpoint-mallar sparade så kan du välja vilken du vill använda.

PDF

Anonym: Gör alla svar i rapporten anonyma.

Dölj meta-data: Döljer informationsfältet som innehåller ”Dagar kvar”, ”Dagar aktiv”, ”Svar”, ”Svarstid (median)” och ”Slutförda” från den exporterade rapporten.

Individuella svar: Rapporten exporteras som enskilda svar istället för ett aggregerat resultat.

Sidbrytning efter varje svar: Denna funktion är ansluten till ”Individuella svar” och lägger till en sidbrytning i PDF-filen efter varje individuellt svar.

Fritextsvar istället för ordmoln: Lägger till fritextsvar i den exporterade PDF-filen istället för ordmoln.

Sidbrytning efter varje fråga: Lägger till en sidbrytning i PDF-filen efter varje enskild fråga.

Dölj namn efter svar: Döljer namn / e-postadress till den person som har lämnat ett fritextsvar. Rapporten kommer bara att presentera svaret och inte vem som lämnade svaret.

Rådata

Exporterar ditt resultat till ett rådata-format för Excel. Denna Excel-fil innehåller tre flikar; värden, etiketter och vikt.

Värden: Visar svarsalternativen som siffror.

Etiketter: Visar svaren i textformat. Svaren presenteras i samma format som i undersökningsrapporten.

Vikt: Visar resultaten i viktat format.

SPSS

Ladda ner ditt resultat i SPSS-format.

Excel

Exportera resultaten till en aggregerad Excel-rapport.

Ett blad per fråga: Lägger till ett Excel-blad för varje enskild fråga.

Inkludera fritextsvar: Lägger till alla enskilda fritextsvar i din exporterade Excel-rapport.

Inkludera grafer: Lägger till grafer i den exporterade Excel-rapporten.