Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Filtrera resultat

För att filtrera resultatet (Korstabulera) så måste du till att börja med ha en fråga med förbestämda svarsalternativ (Radioknapp, Rullgardinsmeny, Kryssruta eller Matris). Det fungerar inte att filtrera baserat på fritext. För att filtrera så går du till den fråga som du vill basera din filtrering på. Klicka på antalet svar för det specifika svarsalternativet du vill inkludera eller exkludera.

Du får nu upp tre alternativ:

Minus (): När du klickar på minusalternativet så väljer du att exkludera alternativet i din rapport. Du tar alltså bort svaren från din vy. Du kan välja att exkludera flera alternativ.

Plus (+): Detta gör att du inkluderar svaren för detta alternativ i ditt resultat. I exemplet ovan har vi klickat på ”Sales för att inkludera resultatet från detta svarsalternativ. Du kan välja att inkludera flera alternativ.

OK: För att godkänna din filtrering så klickar du på OK. Då kommer rapporten att laddas om och du kommer därefter att se en rapport med enbart de alternativ du valt.

Notera att du inte behöver exkludera övriga alternativ om du valt att inkludera något. När du gjort din filtrering och gått igenom resultatet och exporterat rapporter så kan du gå tillbaka till den ursprungliga rapporten genom att klicka på Återställ i verktygsfältet högst uppe på sidan.