Success Center

Support

Filtrera svar

Att applicera filter på rapporten är användbart när du behöver se resultatet för en viss grupp eller kategori av dina respondenter. Filtrering av av svaren kan göras utifrån en bakgrundsdatafråga eller en fråga som besvarats i undersökningen.

Hur filtrerar jag mitt resultat på svaren från undersökningen?

För att kunna filtrera resultatet behöver du frågan att inkludera alla typer av fördefinierade svarsalternativ (Radioknappar, Dropdown-meny, Kryssruta eller Matris) eller, om du filtrerar på bakgrundsdata, importeras en Ordinal bakgrundsdata-kolumn till ditt frågeformulär.

När du vill filtrera ditt resultat, gå till den fråga du vill applicera ditt filter på. Om du till exempel har en fråga om vilken avdelning respondenterna jobbar på i din undersökning, kan du filtrera på ett visst alternativ genom att gå till tabellen och klicka på en kolumn med svar. I detta exempel kommer vi applicera filter på Sales.

För att göra detta, klicka på datan som visas i tabellcellen du är intresserad av. ”49 / 42” är rödmarkerat i bilden nedan för att visualisera. Du kan även klicka direkt i grafen på alternativet du vill filtrera, och välja Inkludera.

Detta kommer generera i en rapport som endast innehåller svaren som är kopplade till det svarsalternativ som har inkluderats. Det är möjligt att inkludera och/eller exkludera flera alternativ om det behövs.

Vad betyder Inkludera och Exkludera?

När du har klickat på att filtrera en grupp svar får du två alternativ; Inkludera eller Exkludera. Det alternativ du väljer bestämmer vad du kommer se i din rapport.

Inkludera: När du väljer Inkludera kommer svaren som är kopplade till det specifika svaret att vara en del av rapporten som du ser på skärmen. Om bara ett alternativ är inkluderat, kommer alla andra alternativ att vara noll och svaren kommer inte visas i rapporten. Med andra ord kommer du bara se rapporten för det specifika alternativet du valt. I det här exemplet valde vi att inkludera Sales, vilket innebär att alla andra avdelningar har uteslutits från rapporten.

Exkludera: När du väljer Exkludera kommer svaren kopplade till det specifika alternativet uteslutas från rapporten. När ett alternativ har uteslutits visas det alternativet som om det innehåller noll svar, och svaren kopplade till frågan kommer döljas från din rapport.

Hur raderar jag eller hanterar mitt nuvarande filter?

Du kan visa dina aktuella filter och hantera dem från menyn Filter på vänster sida av skärmen. När filter har applicerats till din rapport bör du se antalet filter som. för närvarande är aktiva direkt i menyn, precis bredvid Filter-knappen. När du klickar på Filter öppnas en ny meny och du kan se Generella filter och Filtrera efter serieGenerella filter påverkar hela rapporten medan Filtrera efter serie påverkar den specifika serien du väljer.

Under serienamnet presenteras alternativen som har inkluderats eller exkluderats för den serien. Du har även möjlighet att ta bort filtret genom att trycka på X.

Genom att ändra alternativet Rapport period kan du begränsa serien eller rapporten att bara visa svar inom en viss tidsperiod. Om du exempelvis väljer alternativet som heter Senaste 6 månaderna kommer du bara se svar som skickades under de senaste 6 månaderna och som är kopplade till det inkluderade alternativet.