Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Frågeöversikt – göm, radera eller lägg till frågor

När du arbetar med rapporten får du en fördefinierad rapport där alla frågor och svar visas. För att skapa din egen rapport kan du dölja eller ändra ordning på frågor genom Frågeöversikt-menyn i vänstra menyn i din rapport.

Vad kan jag göra i Frågeöversikt?

I den här menyn har du fyra olika alternativ att välja mellan, alla presenterade med sin egen symbol. Alla ändringar som du gör i Frågeöversikt är i realtid och du kan omedelbart se resultatet av din åtgärd.

– Genom att dra och släppa den här symbolen kan du flytta en fråga i din rapport. Klicka på symbolen och håll den medan du drar frågan till den position du vill att den ska visas. Du kommer att se ett område öppet där du kan släppa din fråga.

– Genom att klicka på den här symbolen kommer du att gömma frågan från att visas i din rapport. Frågan kommer fortfarande vara med i din lista av frågor, men den kommer inte vara synlig i rapporten. Klicka bara på den här ikonen igen om du vill göra frågan synlig igen.

– För att ta bort en fråga helt från rapporten kan du klicka på den här X-symbolen. När du har tagit bort frågan kommer den inte längre att finnas i lista med frågor och den kommer inte visas i rapporten.

 – Genom att klicka på Lägg till får du en annan meny där du kan välja att lägga till en fråga eller mätning med din rapport. Till exempel kan du lägga till en fråga som du tidigare tagit bort, eller lägga till en presentation av svarsfrekvens i din rapport. Klicka bara på de frågor eller mätvärden som du vill inkludera i din rapport och tryck sedan på Lägg till. Allt som du lägger till kommer att placeras längst ner i din rapport. För att flytta om, använd dra-och-släpp funktionen som beskrivs ovan.