Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Hem

Vad kan jag göra i den här menyn?

Första steget är att ni loggar in i verktyget. Ni gör detta genom inloggningssidan med de användaruppgifter ni fått. Då kommer ni in på en övergripande förstasida där ni navigerar er mellan skapa undersökningar och se resultat och skapa rapporter.

Se resultat eller redigera undersökning

Detta alternativ visar en lista på samtliga pågående och slutförda undersökningar/enkäter som finns tillgängligt för er på er inloggning.

Vad ni ser kan alltså variera beroende på vad för typ av inloggning ni har till verktyget. Detta är en inställning som görs vid skapandet av inloggningen och görs av en kontoadministratör hos er.

Klicka här för att läsa mer

Skapa en undersökning

Vill ni skapa en undersökning så klickar ni på Skapa en undersökning och därefter väljer ni om ni vill kopiera en befintlig mall genom alternativet Kopiera en undersökning eller om ni vill skapa den från grunden genom att klicka på Skapa en ny undersökning.

När ni valt att skapa så får ni upp en meny för att namnge undersökningen, alltså vad undersökningen ska ha för namn inne i verktyget. Förslagsvis någonting som är tydligt för vad undersökningen handlar om.

Klicka här för att läsa mer

Inställningar

Detta är en meny för övergripande kontoinställningar. Detta är en meny avsedd framförallt för kontoadministration. Till exempel för att hantera befintliga och skapa nya användare, byta graffärger, justera e-postmallar och administrera blocklistor men även för att skapa nya undersökningsmappar och bestämma lösenordsregler. En del funktioner är endast tillgängliga för administratörer eller användare med särskillda rättigheter, eller vilken licens kontot har.

Klicka här för att läsa mer

Listor & Data

Listor & Data så har ni möjlighet att ladda upp en respondentlista och koppla den till ert konto. Ni skapar denna lista genom att döpa listan och ladda upp en excel-fil. Ni kan sedan bestämma vilken typ av data som är infogad och på så vis skapa en lista av respondenter/mottagare som ni sen kan återanvända på flera olika undersökningar.

Klicka här för att läsa mer

Netigate Design Editor

Man kan själv skapa en design som man önskar använda på sina undersökningar. I denna design editor så kan man genom ”peka-och-klicka” ändra på grafiska element på sin design. Primärt för att ändra enklare grafiska delar som till exempel logotyp, bakgrundsfärger och bilder med mera. Det går även att redigera utseendet på mallen direkt med hjälp av språket CSS (Cascading style sheets), men det är inte nödvändigt för att skapa en design.

Besök Netigate Success Center

Netigate Success Center finns där för att hjälpa dig att hitta guider, svar på vanliga frågor och inspiration för dina undersökningar. Det finns ett antal artiklar om hur man skapar frågor, gör utskick och hur man arbetar med rapportering och analys. Du hittar även information om utbildningar och webinars under Academy.

Sök och hjälp


Uppe i högra hörnet så finns alltid möjligheten att söka efter en enkät och redigera eller granska resultatet den vägen, istället för att behöva leta fram enkäten manuellt via Se resultat eller redigera undersökning.

Det finns även en hjälpsida med korta videoklipp på de olika delarna i verktyget, en FAQ med vanligt förekommande frågor samt kontaktuppgifter till vår customer service avdelning.

Kontoaktivitet

Längst ned på sidan finns en meny med en kort summering av den senaste aktiviteten på ert konto. Dessa uppgifter är Respondentaktivitet (har det kommit in några svar på sistone?), Sparade rapport (Era senast sparade rapporter) samt Account stats (hur många undersökningar, användare samt rapporter finns skapade totalt sett?)