Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inbäddad fråga

Innehållsförteckning

  När ska jag använda en inbäddad fråga?

  Den här distributionsmetoden är bra att använda när du har en specifik fråga som du vill bädda in, till exempel i ett e-postmeddelande eller på en webbsida. För att funktionen ska fungera behöver du använda radioknappar (till exempel en NPS-fråga) och för att frågan ska vara kompatibel med alla e-postklienter måste det finnas bilder associerade till svarsalternativen.

  Bilderna kan till exempel vara ”Tumme upp / Tumme ner” eller smileys. I en NPS-fråga läggs bilder till automatiskt i NPS-skalans färgschema (från rött till grönt).

  Hur skapar jag en inbäddad fråga?

  Det finns två alternativ för att komma till sidan för distribution:

  • Gå in i redigeringsläget för din undersökning. Klicka på Distribution i menyn till vänster.
  • Gå till översikten för Se resultat eller redigera undersökning. På höger sida, under kolumnen Alternativ kan du trycka på Klicka här för att se utskick för undersökningen.

  I menyn för Distribution klickar du på Inbäddad fråga.

  Du får nu möjlighet att redigera utseendet av den inbäddade frågan. I rullgardinsmenyn välj fråga kan du välja vilken fråga du vill använda. Menyn är osynlig om det inte finns en fråga som är kvalificerad till att vara inbäddad.

  När du har valt en fråga kommer du att få ett antal alternativ för att anpassa din inbäddade fråga.

  Ange ett namn för din mall: Här ändrar du namnet på ditt utskick. Det kommer att vara användbart om du arbetar med flera utskick av samma undersökning.

  Du kan ändra ett antal färginställningar för din inbäddade fråga

  Bakgrund: Ändrar bakgrundsfärgen.
  Hela panelen: Ändrar färgen inuti huvudbehållaren.
  Panelens kantfärg: Ändrar kantfärgen runt huvudbehållaren.
  Svarspanelens kantfärg: Ändrar kantfärgen runt svarsalternativen.
  Svarspanelens bakgrundsfärg: Ändrar bakgrundsfärgen där svarsalternativen visas.
  Textfärg: Ändrar färgen på rubrik och informationstext.
  Länkfärg: Ändrar färgen på länkar.

  Det finns också ett antal övriga inställningar som du kan göra

  Visa dashboard: Ger respondenten en översikt av alla svar efter att de har slutfört undersökningen.
  Visa logotyp: Om Ja kommer det finnas möjlighet att ladda upp en logotyp och inkludera den i e-postmeddelandet.
  Visa text i sidfot: Bestämmer om du vill att sidfoten ska visas e-postmeddelandet eller inte.
  NPS-förskjuten färgskala: Om Ja kommer NPS-skalan presenteras med alternativ 0-6 (kritiker) som röd, 7-8 (passiva) som gul och 9-10 (ambassadörer) som grön.

  Längst ner på sidan har du ett antal textrutor som du måste fylla i för att din inbäddade fråga ska fungera som du vill:

  Logotyp URL: Webbadressen till den logotyp som du vill visa använda i ditt utskick.
  Logotyp alternativ text: Lägg till en alternativ text som ska visas ifall e-postklienten blockerar logotypen.
  Logotyp-url till hemsidan: Ange den webbadress du vill att respondenten ska vidarebefordras till ifall de klickar på logotypen.
  Alternativ sida efter svar: Ange en webbadress som respondenten ska vidarebefordras till efter att de har slutfört undersökningen.
  Text i sidfot: Det här är texten som visas i sidfoten av den inbäddade frågan.
  Förhandsvisning i e-postklient: En kort introduktionstext som visas i mottagarens inkorg.

  Viktigt: Alla webbadresser måste innehålla ett korrekt överföringsprotokoll (http:// eller https://).

  Exempel: Istället för att bara skriva ”www.netigate.net” måste du inkludera överföringsprotokollet till länken: ”https://www.netigate.net/”

  Hur distribuerar jag en inbäddad fråga?

  Det finns två alternativ för att distribuera frågan:

  1. Infoga frågan i en e-post utskick. Klicka på Fortsätt för att gå vidare till e-post utskicket.

  2. Konvertera den inbäddade frågan till en länkundersökning i HTML. Du gör det genom att klicka på knappen Konvertera till inbäddad länkundersökning.

  E-postutskick

  Det finns tre öppna textrutor där du behöver ange information:

  Utskicksnamn: Här anger du ett namn för utskicket. Det kan vara användbart ifall du arbetar med flera e-post utskick för samma undersökning.

  Ämne: Här skriver du in e-postmeddelandets rubrik. Detta blir det första dina respondenter ser när de tar emot e-postmeddelandet i inkorgen, så var kreativ och försök fånga respondenternas intresse.

  Avsändare: Här anger du vilken e-postadress som ska användas för utskicket.

  Det finns ett par olika format för hur avsändaradressen kan se ut:

  1. Netigate <survey@netigate.se>
  Detta lägger till survey@netigate.se som avsändaradress men avsändarnamnet som respondenten ser är ”Netigate”. Adressen som ligger inom <> kommer att användas som avsändare. Du väljer själv vilken adress som ska användas.

  2. survey@netigate.se
  Avsändarnamnet kommer att vara survey@netigate.se och visas så när respondenterna ser e-postmeddelandet i inkorgen.

  Under detta presenteras den ruta där ni lägger in er mejltext. För att enklare kunna arbeta med er mejltext så finns det en HTML-editor till hjälp där ni kan ladda upp bilder, formatera text, skapa punktlistor och tabeller m.m.

  Notera att om ni kopierar texter direkt från Word eller en PDF (eller liknande) så kan det uppstå problem i formateringarna. Testa noggrant för att se till så det ser bra ut i testmejlen!

  Skulle ni råka ta bort länken ur mejltexten (Taggen: [[LINK]] ) så kan ni enkelt hämta tillbaka denna genom att klicka på knappen Länk längst ute till höger i verktygsfältet. Markera först den plats i mejltexten där ni vill infoga länken.

  Ni har även möjlighet att inkludera en avbeställningslänk i utskicket som respondenten kan klicka på för att läggas till på en blocklista, och inte få några fler utskick ifrån er.

  Påminnelsen

  Längst ned på sidan anger ni datum för ert utskick. Alltså det datum och vilken tidpunkt på dagen utskicket ska mejlas ut på. Ni kan även skapa eventuella påminnelser (Ni kan addera flera påminnelser i förväg om ni önskar).

  Då du har klickat på Lägg till påminnelse så får du möjlighet att tidsbestämma denna och även redigera mejltexten. Det gör du genom att klicka på knappen Redigera påminnelse. Di kan även bestämma vilka som ska få påminnelsen genom att ändra detta i rullgardinsmenyn Skicka till.

  Notera att i distributionsvyn så kan du se dina mejlutskick och påminnelser. Klickar du på Påminnelse kommer det ta dig till orginalutskicket, påminnelsemejlet är endast tillgängligt via mejailutskicket.

  Klicka på Fortsätt för att gå vidare till fliken Respondenter och spara utskicket.

  Hur lägger jag till respondenter?

  Här hanterar ni vilka som ska ta emot ert utskick. Det finns olika vägar man kan koppla mottagare till sitt utskick.

  Lägg till e-postadresser:  Med det här alternativet så kan ni enkelt kopiera och klistra in e-postadresser från annan källa, till exempel excel, så länge e-postadresserna är separerade med en enkel radbrytning.

  Använd en redan uppladdad lista: Här kan ni välja en befintlig respondentlista som skapats på ert konto (Listor & Data).

  Lägg till fil: Genom Lägg till fil så kan ni ladda up en excelfil, innehållande e-postadresser, som ni vill skicka undersökningen till. I denna kan ni även inkludera information om era respondenter, även kallat bakgrundsdata. Läs mer om hur du skapar excelfilen här

  Är det så att ni redan har en eller flera e-postadresser tillagda till ert utskick så har ni även möjlighet att hantera dessa genom att klicka på Hantera respondenter. I denna miljö kan ni till exempel ta bort adresser från utskicket, eller redigera information kopplat till e-postadresser. Ni kan även se hur många e-postadresser ni lagt till för ditt utskick på den här sidan.

  Hur beställer jag utskicket?

  Under fliken Beställ aktiverar du alla e-postadresser som du har lagt till i ditt utskick. Utskicket genomförs först vid det angivna datumet i schemaläggningen. Om det angivna datumet redan har passerat så görs utskicket inom 5–10 minuter.

  Innan du beställer ditt utskick kan du granska datumet för e-post och påminnelser, liksom antalet mottagare. När du klickar på Beställ kommer du att bli ombedd att aktivera undersökningen direkt (om inte undersökningen redan är aktiv).

  Viktigt: Innan några e-postmeddelanden kan skickas måste undersökningen aktiveras.

  När du har beställt utskicket kommer du att vidarebefordras tillbaka till Distribution. En grön symbol betyder att utskicket har beställts.

  Viktigt: Om det finns några varnings- eller informationsikoner under fliken Beställ kan det hända att information saknas. Du kan sväva musen över dessa ikoner för att se ytterligare information.

  Den röda triangeln betyder att information saknas och ditt utskick kan inte genomföras.

  Den gula triangeln betyder att det finns något som du kanske vill dubbelkontrollera.

  Konvertera till inbäddad länkundersökning

  När du konverterar en inbäddad fråga till en länkundersökning får du ett popupfönster med texten Genererad HTML. I det här fönstret finns det en lång HTML-kod som du kan kopiera och använda på din webbsida eller på annan plats som tillåter HTML.