Success Center

Support

Individuella svar och respondentlistor

För att komma till respondentlistan klickar du på Respondenter i menyn till vänster i resultatvyn. Här kan du se individuella svar som har registrerats i din undersökning (förutsatt att du inte har en korstabuleringsgräns i din undersökning). Om en korstabuleringsgräns är aktiv kommer alternativet Respondenter inte att vara tillgängligt i menyn. Detta för att skydda dina respondenters identitet.

Här är en lista med rubriker och områden som är tillgängliga på den här sidan:

Besvarade: Respondenter som har besvarat delar av undersökningen men inte slutfört den.

Slutförda: Respondenter som har slutfört undersökningen.

Besökt: Respondenter som har öppnat upp undersökningen men inte lämnat några svar på frågorna.

Ej besökt: Respondenter som inte har besökt undersökningen.

(Genom att klicka på knapparna Besvarade, Slutförda, Besökt eller Ej besökt kan vi filtrera alla svar).

Status: Status för svaren baserat på din aktivitet i rapporten. Du kan filtrera utifrån de olika statusarna:

  • Oläst (Blå): Svaret har inte visats på en individuell nivå.
  • Läst (Grön): Svaret har visats på en individuell nivå.
  • Kommenterat (Röd): Svaret har en kommentar som har skickats till respondenten.
  • Uppdaterat (Orange): Svaret har uppdaterats av respondenten efter att en kommentar har registrerats och skickats.

Respondenter: Visar respondentens e-postadress eller Anonym om undersökningen är inställd för att visa Anonyma resultat i undersökningsinställningarna.

Undersökningsstart: Det datum då respondenten besökte undersökningen för första gången.

Slutförda: Det datum då respondenten slutförde undersökningen.

Tid: Tiden mellan undersökningsstart och slutförande.

Utveckling: Hur långt respondenten har kommit i undersökningen.

Ta bort: Raderar samtliga svar från respondenten. Respondenten kommer fortsättningsvis att kategoriseras som Ej besökt.

Viktigt: Ett borttaget svar kan inte återskapas igen.