Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Individuella svar och respondentlistor

För att komma till respondentlistan klickar du på Respondenter i menyn till vänster i resultatvyn. Här kan du se individuella svar som har registrerats i din undersökning (förutsatt att du inte har en korstabuleringsgräns i din undersökning). Om en korstabuleringsgräns är aktiv kommer alternativet Respondenter inte att vara tillgängligt i menyn. Detta för att skydda dina respondenters identitet.

Här är en lista med rubriker och områden som är tillgängliga på den här sidan:

Besvarade: Respondenter som har besvarat delar av undersökningen men inte slutfört den.

Slutförda: Respondenter som har slutfört undersökningen.

Besökt: Respondenter som har öppnat upp undersökningen men inte lämnat några svar på frågorna.

Ej besökt: Respondenter som inte har besökt undersökningen.

(Genom att klicka på knapparna Besvarade, Slutförda, Besökt eller Ej besökt kan vi filtrera alla svar).

Status: Status för svaren baserat på din aktivitet i rapporten. Du kan filtrera utifrån de olika statusarna:

  • Oläst (Blå): Svaret har inte visats på en individuell nivå.
  • Läst (Grön): Svaret har visats på en individuell nivå.
  • Kommenterat (Röd): Svaret har en kommentar som har skickats till respondenten.
  • Uppdaterat (Orange): Svaret har uppdaterats av respondenten efter att en kommentar har registrerats och skickats.

Respondenter: Visar respondentens e-postadress eller Anonym om undersökningen är inställd för att visa Anonyma resultat i undersökningsinställningarna.

Undersökningsstart: Det datum då respondenten besökte undersökningen för första gången.

Slutförda: Det datum då respondenten slutförde undersökningen.

Tid: Tiden mellan undersökningsstart och slutförande.

Utveckling: Hur långt respondenten har kommit i undersökningen.

Ta bort: Raderar samtliga svar från respondenten. Respondenten kommer fortsättningsvis att kategoriseras som Ej besökt.

Viktigt: Ett borttaget svar kan inte återskapas igen.