Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inloggningar

Innehållsförteckning

  När används inloggningar?

  Det är möjligt att skapa inloggningar till era respondenter. Om du av någon anledning inte har tillgång till respondenternas e-postadresser eller mobilnummer, möjliggör inloggningar samma fördelar som e-post eller SMS-undersökningar vad beträffar exempelvis spårbarhet. Respondenterna erhåller då ett användarnamn och lösenord som ger dem möjlighet att svara på undersökningen via www.netigate.se/svara2.

  Hur skapar jag inloggningar?

  Det finns två alternativ för att komma till sidan för distribution:

  • Gå in i redigeringsläget för din undersökning. Klicka på Distribution i menyn till vänster.
  • Gå till översikten för Se resultat eller redigera undersökning. På höger sida, under kolumnen Alternativ kan du trycka på Klicka här för att se utskick för undersökningen.

  I distributionsmenyn klickar du på Inloggningar. En ny sida kommer att öppnas upp där du har tre valmöjligheter:

  Lägg till inloggningar: Här kan du klistra in en lista med namn. Det kan vara t.ex. något generiskt så som login1, login2 osv. hela vägen till login100. Det går även att automatiskt generera flera användarnamn genom att ange ett namn och ett antal.

  Ange ett namn som du vill att dina inloggningar ska ha och fyll i antalet inloggningar du behöver. Klicka på OK för att generera. De nya inloggningarna läggs till i rutan Lägg till inloggningar och du klickar på Lägg till för att slutföra skapandet.

  Använd en redan uppladdad lista: Här kan du välja en befintlig respondentlista som skapats på ditt konto under Listor & Data.

  Lägg till fil: Genom Lägg till fil så kan du ladda up en excel-fil med de respondenter som du vill skicka logins till. I denna kan du även inkludera information om dina respondenter, även kallat bakgrundsdata.

  Läs mer om hur du laddar upp bakgrundsdata

  Du kan se hur många inloggningar du har lagt till i ditt utskick i området som heter Tillagda. Om du redan har lagt till en eller flera inloggningar i ditt utskick kan du hantera dessa genom att klicka på Hantera respondenter (en liten pennikon kommer att visas bredvid antalet respondenter när det finns respondenter anslutna till ditt utskick). Här kan du till exempel ta bort en inloggning från listan eller redigera information som är kopplad till den specifika inloggningen.

  Du måste klicka på Ladda ner inloggningslista för att hämta informationen för varje inloggning. I det nedladdade dokumentet hittar du all information som du behöver ge till respondenterna (markerade i de röda rutorna):

  Klicka på Fortsätt nere I högra hörnet för att gå tillbaka till utskicket.

  Viktigt: För att inloggningarna ska fungera måste du gå till Aktivering i menyn till vänster och se till så att undersökningen är aktiv innan inloggningarna kan användas.

  Hur använder respondenterna inloggningsinformationen?

  Respondenter som mottagit utskicket måste besöka en specifik inloggningssida

  Inloggningssida: https://www.netigate.se/answer2/

  På den här sidan kan respondenten välja språk och fylla i följande information:

  Undersökningskod: Den unika identifieraren för enkäten.

  Användarnamn: Användarnamnet för enskilda respondenter

  Lösenord: Lösenordet för enskilda respondenter.

  Klicka på Gå vidare för att logga in.