Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar: Anonym

Den här inställningen är endast relevant för enkäter som innehåller fritextsvar. Du kan anonymisera fritextsvaren när du delar – om de inte redan var anonyma i den ursprungliga undersökningen.

För att göra fritextsvar anonyma i din rapport, klicka på DELA> Inställningsikon ⚙> Anonym (växlingsknapp på). Detta kommer att ha följande inverkan på din delade rapport:

  • Tidsstämpeln och respondent-kolumnerna tas bort från den öppna svarstabellen som visas när du klickar på SVAR ovanför ett ordmoln. Endast själva svaren är kvar.
  • Om mottagaren exporterar rapporten till en Excel-fil eller PowerPoint (om detta har tillåtits i exportinställningarna) kommer personen att kunna se själva svaren men ingen ytterligare information om respondenterna.

 


Andra delningsinställningar