Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar för rapporten

I rapporten finns det Standardinställningar att inkludera i din rapport. Dessa inställningar ändrar rapporten för att visa svar och frågor på ett visst sätt i din rapport. Inställningarna för rapporten är indelad i två kategorier; Standardinställningar och Avancerade inställningar.

För att komma åt inställningarna för rapporten hittar du alternativet Inställningar i vänstra menyn.

Standardinställningar

Visa sidnumrering: Inkluderar sidnummer i sidhuvudet.

Auto spara: Din rapport sparas automatiskt efter varje ändring. När det här alternativet är avaktiverat måste du manuellt klicka på Spara varje gång för att spara dina ändringar.

Visa serier med 0 svar: Om det finns en serie som inte innehåller några svar bestämmer den här inställningen om den ska döljas eller visas. Deaktivera inställningen om du vill gömma den i din rapport.

Måttenheter: Bestämmer vilken typ av mätning som ska användas vid presentationen av din data.

  • Procentandel – Endast procentandelen svar på varje fråga kommer att presenteras i din rapport.
  • Nummer – Endast antalet svar på varje fråga kommer att presenteras i din rapport.
  • Procentsats och Nummer – Både Procentandel och Nummer kommer att presenteras i din rapport.

Avancerade inställningar

Antal decimaler i procent: Bestämmer hur många decimaler som ska visas på procentsatser i din rapport.

Antal decimaler: Bestämmer hur många decimaler som ska visas i siffror din rapport.

Dela matriserVisar varje rad av en matris som en egen fråga i din rapport samt inkluderar den i en kombinerad graf.