Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar: Visa fritextsvar

Innehållsförteckning

  Öppna fritextsvar kan klassas som känslig information eftersom att det kan avslöja respondenten. Om du har öppna fritextsvar i din undersökning kan du välja att gömma alla, visa alla, eller endast visa svar från vissa serier i den delade rapportversionen.

  Blockera tillgång till fritextsvar

  Klicka på DELA > Inställningsikonen (länk eller email) > Inkludera fritextsvar. Här ska växlingsknappen Inkludera fritextsvar avaktiveras/nedtonas.

  Om inkludera fritextsvar är blockerad kan det inte heller bli exporterade av rapportmottagarna via Excel eller PowerPoint. SVARS- knappen ovan för ordmolnet, som ger tillgång till fritextsvaren kommer också att inaktiveras.

   

  Tillåt tillgång till alla fritextsvar

  Klicka på DELA > Inställningsikonen (länk eller email) > Inkludera fritextsvar, här ska växlingsknappen vara aktiverad/grön.

  Som standard, blir alla öppna fritextsvar synliga för rapportens respondenter när du växlar Inkludera fritextsvar till aktiv. Detta återspeglas i den förvalda inställningen Inkludera alla serier. 

  Svaren från fritextsvar kan också nås vi SVAR – knappen ovan ordmolnet eller via PPT eller Excel-exporter om dessa är aktiverade för den delade rapportversionen.

  Tillåt åtkomst till alla fritextsvar från vissa serier

  Det är möjligt att visa fritextsvar för vissa serier i en rapport, samtidigt som du kan gömma andra.

  Klicka på DELA>Inställningsikonen (länk eller epost)> Inkludera fritextsvar (växlingsknappen på) > Inkludera endast specifika serier

  Detta kommer att aktivera en rullgardinsmeny, där du kan ange specifika serier som ska visa fritextsvar och vilka som inte ska inkluderas.

  Denna inställning gör att endast vissa fritextsvar från en viss serier syns via SVARS-knappen ovan ordmolnet i den delade rapporten. Om export av en rapport är tillåtet, kan endast fritextsvar från synliga serier exporteras.

  NOTE: Ordmoln kommer fortfarande att byggas baserat på alla fritextsvar från alla rapportserier utan att ge tillgång till friatextsvar från serier som har blockerats.


  Andra delningsinställningar