Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Kopiera en undersökning

Innehållsförteckning

  Hur gör jag för att kopiera en undersökning?

  Börja med att logga in i ditt konto eller besök förstasidan. Klicka på rubriken Skapa en undersökning. I den nya rutan som dyker upp klickar du på Kopiera en undersökning. Kopian kan innehålla alla frågor, inställningar, undersökningslogik, och text för e-post/sms, osv.

  Den här funktionen skapar en separat version av undersökningen, den kommer alltså inte sammanfogas med en annan undersökning.

  Från den här sidan kan du komma åt dina egna undersökningar samt undersökningarna från Netigates enkätbibliotek.

  Kopiera från Netigates enkätbibliotek

  Netigates bibliotek skapades för att underlätta för dig. Du kan kopiera eller inspireras av både enskilda frågor och hela undersökningar. I enkätbiblioteket finns en undersökningar för en mängd olika ämnesområden, och du kan kopiera alla till ditt Netigatekonto.

  I den här vyn finns övergripande information om enkäten; namn och undersökningens språk.

  Du kan också klicka på  för att få en förhandsvisning av en enkät.

  Klicka på Kopiera undersökning för att välja undersökningen du vill kopiera. Då får du namnge den nya undersökningen, ange en beskrivning och undersökningens kategori. Du får även ange start- och slutdatum. Startdatumet sätts automatiskt till dagens datum och slutdatumet är två veckor senare, men du kan förstås ändra dessa datum så de passar för ditt projekt. Du kan även välja om du vill kopiera avancerad undersökningslogik. Om du vill kopiera ett tidigare utskick kan du markera en eller flera rutor i kolumnen välj.

  När du angett all information kan du trycka på skapa för att färdigställa den kopierade undersökningen. Om du trycker på avbryt så lämnar du kopieringsprocessen utan att skapa något. Efter att kopian skapats kommer du automatiskt omdirigeras till den så du omedelbart kan fortsätta jobba på den, och göra eventuella ändringar eller uppdateringar.

  Kopiera en egen undersökning

  Du kan även kopiera en av dina egna undersökningar. Generellt sett så är processen densamma. Efter att du klickat på kopiera en undersökning hamnar du i vyn över undersökningar. Under mina undersökningar finns dina undersökningar, sorterade per mapp. Allmän information syns om dina undersökningar – undersökningsnamn, start- och slutdatum och undersökningens originalspråk.

  Du kan trycka på   för att förhandsgranska en enkät.

  Du kan välja bland alla dina undersökningar. Klicka på Kopiera undersökning för att välja undersökningen du vill kopiera. Då får du namnge den nya undersökningen, ange en beskrivning och undersökningens kategori. Du får även ange start- och slutdatum. Startdatumet sätts automatiskt till dagens datum och slutdatumet är två veckor senare, men du kan förstås ändra dessa datum så de passar för ditt projekt. Du kan även välja om du vill kopiera avancerad undersökningslogik. Om du vill kopiera ett tidigare utskick kan du markera en eller flera rutor i kolumnen välj.

  Notera att endast aktiverade undersökningar kan kopieras. Arkiverade undersökningar kan inte kopieras och behöver återaktiveras innan de kan kopieras.

  Aktivera en arkiverad undersökning

  Om du vill kopiera en arkiverad undersökning behöver du aktivera den. Se till att du har användarrättigheter för att ta bort användare.

  • Gå till undersökningsöversikten
  • Klicka på Arkiverade eller Slängda
  • Hitta enkäten du söker bland listan av slängda eller arkiverade undersökningar. Klicka på vänsterpilen på raden för undersökningen (bredvid skrivarsymbolen) för att återställa undersökningen.

  Nu kan du hantera undersökningen som vanligt, vilket även innebär att den kan kopieras.