Success Center

Support

Kopiera en undersökning

Logga in i ditt konto eller besök förstasidan. Klicka på rubriken ”Skapa undersökning”. I den nya rutan som dyker upp klickar du på ”Kopiera en undersökning”.

Från denna vy kommer du åt samtliga undersökningar som finns i ditt konto. Du kommer även åt Netigates frågebibliotek som vi har skapat för att du ska kunna få inspiration till frågor och undersökningar. Här finns olika undersökningar inom generella ämnen och du kan även kopiera dessa till nya undersökningar.

  • Flaggan anger vilket språk undersökningen har.
  • Klicka på förstoringsglaset för att förhandsgranska undersökningen.

Välj den undersökning du vill kopiera och klicka sedan på ”Kopiera undersökning”.

Du behöver nu ange namn, beskrivning och start / slutdatum för undersökningen. Startdatum kommer automatiskt att ställas in till dagens datum och slutdatumet är inställt på + två veckor. Du kan självklart anpassa dessa datum efter eget behov.

Du kan dessutom välja att “kopiera avancerad logik” och om du vill “kopiera ett befintlig utskick.”

Klicka på ”Skapa” när du är klar. Den nya undersökningen skapas i ett nytt fönster.