Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Kryssruta

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en kryssruta?

  Kryssruta möjliggör för respondenten att välja flera svarsalternativ i samma fråga.

  Hur skapar jag en kryssruta?

  När Kryssruta väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in texten).

  På varje rad finns det en liten  kryssikon som används för att radera svarsalternativet samt en  logikikon för att koppla på logik till svarsalternativet då du är i redigeringsläge.

  Använd denna ikon  för att dra och släppa svarsalternativet till önskad plats då du är inne redigeringsläge.

  För att lägga till ett nytt svarsalternativ, klickar du på  plustecknet.

  Genom att klicka på  redigeringsikonen till höger öppnas ett grått fält upp där ett antal valmöjligheter presenteras (detta fält synliggörs även när du editerar frågans rubrik och/eller text).

  Hur anpassar jag en kryssruta?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning. Slumpmässig ordning -1 presenterar alla svar utom det sista i slumpmässig ordning, och slumpmässiga ordning -2 presenterar alla svar i slumpmässig ordning förutom de två sista.

  Max: Skriv in max antal svarsalternativ som respondenten måste/kan svara.
  Min: Skriv in minsta antalet svarsalternativ som respondenten måste/kan svara.

  Textbox sist: Klicka i denna om du vill lägga till en textbox kopplad till det sista svarsalternativet. Till exempel om du vill att respondenten skall skriva något annat än de förvalda alternativen.
  Notera att maxgränsen för antal tecken i textrutan är 32 000. Gränsen är satt för att det är det högsta antalet tecken som ryms i en Excel-cell. Gränsen försäkrar därför att korrekt exportering är möjligt.

  Dölj rubrik: Bocka I denna funktion för att gömma mekanismens svarsalternativ. Detta fungerar enbart I combination med Horisontell-funktionen och kan användas för att göra kryssrute-matriser. Mer information här.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Spara som: Med hjälp av den här funktionen kan du spara om kryssrutor till radioknappar eller rullgardinsmenyer om du skapat en fråga med fel frågetyp så kan du enkelt spara om den. Viktigt att tänka på är att om svar redan inkommit så kommer detta val att försvinna

  Kryssruta med textbox sist i respondentvyn

  Horisontell kryssruta i respondentvyn

  Frågor och svar

  Fråga: Kan jag lägga till flera textrutor som svarsalternativ till en radioknappsfråga?

  Svar: Nej, tyvärr är det inte möjligt just nu. Du kan lägga till en textruta till sista svarsalternativet. Om du behöver flera textrutor kan du istället skapa flera textrutor på en sida.