Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Länkar till undersökningen

När används länkar?

Genom att skapa en eller flera länkar till er undersökning så får ni möjligheten att publicera undersökningen på er hemsida eller i sociala medier. Detta hjälper dig i situationer där du inte har tillgång till dina potentiella respondenters e-postadresser eller telefonnummer. När ni skapar er länk så finns det ett par fördefinierade alternativ för sociala medier.

Hur skapar jag länkar?

Gå först in på sidan för distribution i menyn till vänster. För att skapa en länk klickar du på alternativet Länk. Det kommer nu skapas en länk för undersökningen som du redigerar. Du kommer att få ett urval av olika Länktyper och en textruta där du kan ange ett önskat namn för länken. Observera att länkens namn inte kommer att visas för respondenterna, den visas bara inuti verktyget för att du ska kunna identifiera den. När respondenten svarar på din undersökning kommer länken att visas i din rapport. Om du använder flera länkar får du möjlighet att importera dem som bakgrundsvariabler (se beskrivning nedan). På så sätt kan du filtrera dina resultat och göra jämförelser utifrån den länk som respondenterna använde.

Notera att det ni namnger länken till är det som kommer visas i rapporterna när respondenter lämnar sina svar. Detta är så ni ska kunna filtrera resultatet och se skillnader beroende på vilken kanal respondenterna svarat via.

Du har även ett alternativ som heter Ett svar / person (dator). Om du kryssar för detta alternativ så sparas en cookie lokalt på respondentens dator för att samla in all aktivitet på den specifika länken. Till Exempel: Om en respondent redan har svarat på undersökningen och klickar på länken igen så får de ett meddelande som säger att de redan har registrerat ett svar och inte kan svara en andra gång. Om en respondent har lämnat ett inkomplett svar kommer denna cookie att registrera detta och låta respondenten fortsätta undersökningen från där de lämnade senast. Observera att Ett svar / person (dator) endast fungerar om respondenten tillåter användandet av cookies i sin webbläsare.

Viktigt: Om du redan har skickat ut undersökningen kan du bara ändra vissa inställningar för Ett svar / person (dator). Om en respondent tidigare har klickat på länken så har en cookie redan sparats och eventuella ändringar från din sida kommer inte att ha någon effekt. Respondenten kommer inte att kunna svara på undersökningen en andra gång, såvida de inte manuellt radera cookies i webbläsaren.

Om du avmarkerar Ett svar / person (dator) efter utskicket är genomfört, och respondenten inte har svarat på undersökningen, kommer de att kunna svara flera gånger från samma enhet. Vi rekommenderar därför att du noggrant tänker igenom beslutet innan du distribuerar länken.

Hur delar jag länken?

Efter att länken är sparad så kan ni hämta den från distributions-fliken genom att klicka på namnet som ni gett er länk. Sedan kopierar ni länken och distribuerar/publicerar den själv enligt era önskemål önskar.

Viktigt: Kom ihåg att aktivera undersökningen innan du delar länken.

Till höger om din skapade länk hittar ni även tre symboler:

  Klicka på QR-ikon för att plocka fram en QR-kod som är kopplad till länken, detta ger dig möjligheten att be respondenterna scanna koden med sin smartphone för att svara på undersökningen.

  Klickar ni på om ni vill redigera länken, t.ex. döpa om den eller stänga av funktionen Ett svar / person (dator).

   Klickar ni på för att ta bort länken. Gör ni detta så slutar den fungera omgående och ingen kommer kunna svara på undersökningen via den.

Importera länkar som bakgrundsdata

För att kunna importera dina länkar som bakgrundsdata, gå till redigeringsläget för din undersökning. I den vänstra menyn hittar du alternativet Importera. Klicka där och välj Bakgrundsdata i nästa steg. Här kommer du, om du tidigare skapat en länk, få länken till bakgrundsvariabeln. Klicka på Infoga och Spara. Dina länkar är nu tillgängliga som bakgrundsdata i din rapport och du kan filtrera utifrån dem. Viktigt: Att radera och lägga till länkar med samma namn kan orsaka problem. Försök att endast skapa det lägsta antalet länkar som krävs och redigera dem istället för att radera dem.