Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Undersökningslogik – Logiska hopp

Innehållsförteckning

  Vad är logiska hopp?

  I Netigate är det möjligt att med hjälp av logiska hopp kontrollera flödet av dina frågor och hur de visas för dina respondenter. Lägg till en logikfunktion genom att klicka på logik-symbolen som finns tillgänglig vid sidnivån i det högra hörnet (se bilden nedan). Kom ihåg att alltid testa din undersökning ordentligt för att försäkra dig om att logiken du har lagt till fungerar som den ska.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik.

  Logik

  Om du redan har lagt till logik på dina frågor eller sidor kommer Logik-symbolen att lysa grönt. Klicka på ikonen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på papperskorgen för att radera.

  Om du inte har skapat någon logik för den här frågan kan du göra det genom att klicka på Lägg till logik. I rullgardinsmenyn längst upp till vänster har du möjlighet att välja om du vill gömma, notifiera, hoppa till sida eller hoppa till hemsida. I vårt fall väljer vi hoppa till sida.

  Lägg till logiska hopp i din undersökning

  I nästa steg kan du välja de villkor som ska gälla för logiken. Ett exempel är: Om respondenten svarar ”Ja” på sida 1: fråga XY så ska de hoppa direkt till sida 3. För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.

  Viktigt: Vi rekommenderar att du inte ändrar ordningen på dina frågor / sidor efter att du har lagt till logik. Testa alltid frågorna noggrant så logiken fungerar innan du delar undersökningen.

  Hur använder jag logiska hopp?

  Den vanligaste typen av logiska hopp är när respondenten vidarebefordras från en fråga till en annan, baserat på ett specifikt svar på en fråga. Till exempel: Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg?

  Du kan använda denna typ av hopp för att ställa olika uppföljningsfrågor baserat på respondenters svar.

  Observera att du skapar logiska hopp för de respondenter som inte ska svara på uppföljningsfrågan. De respondenter som ska svara på uppföljningsfrågan fortsätter som vanligt genom undersökningen när de har svarat på frågan, och det är därför inte nödvändigt att skapa ett hopp för dem.

  För att skapa denna logik måste du gå igenom ett par steg:

  1. Låt oss börja med att se över den specifika frågan som vi ska använda: ”Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg”. Du måste även ha rätt uppföljningsfråga. I det här exemplet är uppföljningsfrågan riktad till respondenter som gav ett negativt svar (1-3). Till dem ställer vi frågan: ”Vad kan vi göra för att förbättras?”

  Observera att uppföljningsfrågan måste ställas på en annan sida än den ursprungliga frågan.

  2. Klicka på Logik-symbolen i det högra hörnet.

  Klicka på logik symbolen för att lägga till logiska hopp på en sida

  3. Klicka på Lägg till logik. Nu får du möjlighet att välja de villkor som bestämmer när logiken ska träda i kraft. I det här exemplet använder vi:

  Jag vill hoppa till sida: 3, När svaret på, Denna fråga: Sida 1. Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg, är större än 3: 3.

  Lägg till en uppföljningsfråga med hjälp av logiska hopp

  De respondenter som svarade 4 eller 5 kommer hoppa direkt till sida 3.

  De respondenter som svarade 1, 2 eller 3 fortsätter till sida 2 (Vad kan vi göra för att förbättras?). Eftersom sida 2 är näst i sidordningen behöver vi inte skapa ett logiskt hopp för detta.

  Kom ihåg att detta är logik som refererar till sidnivå. Du kan inte hoppa mellan frågor på samma sida!

  Du kan se att en sida har logik när:

  1. Sidan har en liten triangel längst ner i översikten (markerat i rött nedan).
  2. Logik-symbolen lyser grönt

  Sida med logik tillagt

  Lägg till olika uppföljningsfrågor

  Du kan lägga till ytterligare en uppföljningsfråga för de respondenter som ger ett positivt svar (4 eller 5). I detta exempel får respondenter som ger ett negativt svar (1-3) frågan ”Vad kan vi göra för att förbättras?”, och respondenter med ett positivt svar (4 eller 5) får frågan ”Vad tycker du särskilt bra om?”. För att logiken ska fungera måste den nya uppföljningsfrågan vara på tredje sidan i din undersökning. Du behöver även skapa logik så att de respondenter som gav ett negativt svar inte får denna uppföljningsfråga.

  För att göra detta, följ steg 1-3 ovanifrån.

  På förstasidan har du den inledande frågan: ”Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg”. Den första uppföljningsfrågan för missnöjda respondenter finns på sida 2 (”Vad kan vi göra för att förbättras?”). Den sista uppföljningsfrågan finns på sida 3 (”Vad tycker du särskilt bra om?”).

  4. Skapa ett logiskt hopp på sida 2. Klicka på Logik-symbolen, precis som i tidigare steg.

  5. Välj Hoppa till sida: Sida4: xxx När Svaret på: Sida1: Vad tycker du om Netigates undersökningsverktyg? Är mindre än 4: 4. Om din undersökning inte har några ytterligare sidor kan du hoppa till Slutet på undersökningen istället.

  Lägg till undersökningslogik för att hoppa till slutet av undersökningen

  Med logiska hopp ser du till att dina respondenter bara svarar på frågor som är relevanta för dem. I tidigare exempel har vi använt direkta hopp till uppföljningsfrågor men det är även möjligt att skapa logiska hopp senare i undersökningen.

  Till exempel: Om svaret på Denna Fråga sida 1:XX, är ”Nej”, ska respondenter hoppa från sida 10 till sida 14. Inställningen är exakt densamma – du skapar logiken på sida 10 och ställer in reglerna för att hoppa till sida 14 om svaret på sida 1 är lika med ”Nej”.