Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Magic import

Vad är Magic Import?

Netigates Magic Import feature ger dig möjlighet att enkelt och snabbt klistra in dina frågor samt svarsalternativ från t.ex. ett worddokument eller en äldre enkät för att automatiskt skapa en enkät i Netigate.

För dig som vill lära dig lite mer om möjligheterna med vår Magic import och hur den styr vad som i en enkät blir till frågerubrik, frågebeskrivning, frågemekanismerna och svarsalternativ, då rekommenderas nedanstående läsning.

Till och börja med så delar Magic import-funktionen upp all text i block. Dessa block skapas av att det i texten finns DUBBEL radbrytning (dvs enter enter). Ett block skapar antingen en frågerubrik tillsammans med en eventuell frågebeskrivning eller en frågemekanism innehållandes mekanismtitel och svarsalternativ.

Första blocket – Fråga

Första blocket i texten skapar en frågetitel och frågebeskrivning om de innehåller maximalt två rader. Om de första blocket enbart innehåller en rad så skapas enbart en frågetitel, om det innehåller två rader så blir första raden frågetitel och den andra raden en frågebeskrivning.

Alla andra block – Frågemekanism

Alla andra block omvandlas automatiskt till frågemekanismer, förutsatt att första raden i blocket ej börjar med [Q], se nedan.

Om det enbart finns en rad i detta andra blocket så skapas det en frågemekanism med en textbox, d.v.s en fritextfråga.

Om det finns fler än en rad i detta andra blocket så skapas frågemekanismen radioknappar med tillägg att radioknapparna enkelt kan bytas ut till en rullgardinsfråga eller en flervalsfråga. Översta raden i detta blocket blir mekanismtitel och övriga rader blir svarsalternativen. Om frågan innehåller fler än 5 svarsalternativ så skapas frågemekanismen som en rullgardinsmeny.

Om sista raden i blocket slutar med ”:” och någon av följande två mekanismer är gällande; Radioknapp och flervalsmekanism. Då skapas det en connect-to-textbox, d.v.s att sista alternativet blir ett fritextsvar, vilket används med fördel om man vill få respondenten som svarat Övrigt att även definiera vad övrigt innebär.

Q1mieng

Q2mieng

Matrisfråga

Så här skapar du en matris:
Om rad nr 2 i blocket innehåller tabbar istället för radbrytning mellan alternativen, tex 1 2 3 4 5
Och rad 3 och uppåt innehåller alternativ tex bil, båt, cykel, då bildas en matris där man graderar i skala 1-5. Bil, båt och cykel.

Slutligen

Genom att skriva [Q] och använda dubbelt blankslag före en ny rubrik (första raden i ett nytt block/stycke) så kan du skapa fler frågor, dvs om man vill ha en eller flera frågemekanismer med mekanismtitel och svarsalternativ inklusive frågetitel och frågebeskrivning på en ny sida.
Genom att klicka i Click here to add Question Break så bryter du mellan frågemekanismer och placerar de olika frågemekanismerna inklusive mekanism titel och svarsalternativ på separata sidor i enkäten.

Ladda gärna ner vår Magic Import template här.