Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Målvärden

Innehållsförteckning

  Målvärden gör det möjligt att sätta upp mål för olika typer av viktade frågor. Du kan sedan jämföra dina faktiska resultat med dina uppsatta mål. Inne i Netigate presenteras målvärden i form av rader i det valda graferna. Det visas också som ett ytterligare värden i delta-tabell.

  Målvärden kan applicerar på följande viktade frågor:

  • Matris
  • NPS (Net promoter score)
  • Radioknappar
  • Star rating

  Sätt ett målvärde

  För att lägga till ett eller flera målvärden, klickar du på symbolen ⋮ som visas i det översta högra hörnet av de viktade frågorna och väljer Sätt mål. 

  En ny ruta kommer då att visas. Modulen ange mål använder den skala som ursprungligen ställdes in för den valda frågan. För att ställa in ett mål, klicka på den gröna knappen ”LÄGG TILL MÅL”.

  Då uppmans sedan att lägga till ett målvärde och ett målnamn. Antalet decimaler i rutan för målvärde är detsamma som för hela rapporten. Detta kan du ändra i avancerade inställningar i menyn till vänster. Använd en punkt/decimaltecken för att ange decimaltal – använd inte kommatecken.

  Vi rekommenderar dig att du ger ditt målvärde ett namn som syftar till ditt mål eller dina förväntningar.

  Klicka på AVBRYT om du vill avsluta processen och inte spara dina ändringar. Klicka på SPARA om du är nöjd med målet/målen du angett.

  Målvärden visas alltid i tabeller tillsammans med delta, vilket indikerar en positiv eller negativ skillnad från medelvärdet.

  Ändra eller ta bort målvärden

  När ett målvärde lagts till i frågan kan du ändra, redigera eller ta bort det när som helst. För att göra det klickar du på symbolen ⋮ överst i det högra hörnet av de viktade frågorna och väljer Ändra målvärden. 

  Målvärde modulen kommer då att öppnas och du kan då göra dina ändringar.

  Du kan alltid ta bort ett eller fler av dina mål genom att klicka på symbolen ⊖ eller RADERAD ALLA knappar.

  Exportera

  Du kan exportera dina målvärden till pdf format. De kommer att se likadana ut som webb-versionen av din rapport.

  Notera att om dina målvärden är inställda på viktmatrisen med flera serier, kommer diagrammet att innehålla en rad eller flera rader men kommer inte att visa målvärdet. Detta beror på att de anges i pop-up tabellerna för enskilda celler. Se exemplet för viktade frågor med serierna nedan. 

  Observera att målvärden inte återspeglas i graferna i excel om du valt att inkludera dessa. Graferna i en excel-export visar procenttal, i motsats till medelvärdet.

  PowerPoint

  Målvärden kan för närvarande inte exporteras till PowerPoint.

  RAW

  Målvärden är inte en del av RAW-exporten.

  Dela rapporter

  Om du lägger till ett målvärde till en rapport och sen delar den, kommer det att visas i den delade rapporten och vara synligt för mottagaren.

  Om du tillåter export av den delade rapporten till en excel-fil följer målvärdet med in i excel-exporten från den delade rapporten.

  Exempel på målvärden som tillämpas för olika frågeställningar

  I en viktad radioknappsfråga som inte har några följder, kommer målvärdet endast att återspeglas i tabellen. Raden läggs inte till i grafen eftersom den visar antalet svar per svarsalternativ i motsatts till medelvärdet. 

   

  Men om frågetypen har två eller flera serier återspeglas målvärdet både i tabellen och diagrammet. Grafer för viktade frågor med serier visar medelvärde per serier och kan därför återspegla målvärden.

  För NPS frågor, reflekteras målvärdet endast i tabeller.

  För viktade frågor utan serier, reflekteras målvärdet i både tabellen och grafen.

   

  För viktade frågor med två eller fler serier, visas målvärdet i grafen och i pop-up tabellen som visas när du klickar på en individuell cell.