Success Center

Support

Hantera eller ta bort filter

Du kan se dina nuvarande filter och hantera dem via Filter-menyn på vänster sida av rapportfönstret.

Om det är filter tillagada till din rapport kommer du sa totala antalet i den blåa cirkeln bredvid Filter. När du klickar på Filter, kommer en ny meny öppnas där du kan se generella filter och filter på serier. Generella filter påverkar hela rapporten, medan Filter på serier endast påverkar specifika serier som du valt.

Hantera generalla filter

Första sektionen av Generella filter- fönstret visar tiden tidsfiltret som förklaras här. 

Det andra objektet är en växling till  Visa endast fullständiga svar. Detta låter dig filtrera i rapporten för att endast se svar från respondenter som har genomfört hela undersökningen. När detta alternativt är på kommer alla svar från respondenter som inte genomfört hela undersökningen att exkluderas från din rapport. Detta filter är av som standard.

Hantera filter för serier

Filter för serier är en överblick över alla filter som du har lagt till serier i rapporten. Under seriens namn kan du se alternativen som har inkluderats eller exkluderats för den serien. Du kan ta bort filter genom att klicka på x ikonen. Pilen ➦ bredvid den valda frågan låter dig hoppa till den associerade frågan i undersökningen.