Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Matris

Innehållsförteckning

  När kan jag använda en matris?

  Matris passar som frågetyp då många frågor har samma svarsalternativ.

  Hur skapar jag en matris?

  När Matris väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in texten). För att lägga till en ny rad, klicka på knappen Ny rad och för att lägga till en ytterligare kolumn, klicka på knappen Ny kolumn.

  Skriv in era frågor och påståenden i de olika raderna och svarsalternativen i de olika kolumnerna. På varje rad finns det en liten  kryssikon som används för att radera raden eller kolumnen då du är i redigeringsläge.
  Använd grårutiga ikonen för att dra och släppa raden till önskad plats då du är i redigeringsläget.

  Klicka du på plustecknet för att lägga till ett nytt svarsalternativ.

  Genom att klicka på  redigeringsknappen som symboliseras med en penna till höger öppnas ett grått fält upp där ett antal valmöjligheter presenteras (detta fält synliggörs även när du redigerar frågans rubrik och/eller text).

  Hur anpassar jag en matris?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Dubbelmatris: Välj Dubbelmatris om du vill skapa en ny matris vid sidan av den nuvarande matrisen för att presentera två svarsalternativ i korrelation med varandra. Skriv in dubbelmatrisens båda rubriker i de översta kolumnerna och skriv sedan in svarsalternativen på raderna (eller i de undre kolumnerna). Dubbelmatris är användbart om du vill kunna se hur svar hänger ihop med varandra.

  Rangordna: Välj Rangordna om du inte vill att respondenterna skall kunna välja samma svarsalternativ flera gånger. Antalet kolumner du anger resulterar i rankningen. Om du till exempel vill att respondenten skall ranka 3 av 6 alternativ skapar du 6 rader och 3 kolumner.

  Vikt: Klicka på Vikt om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet 0, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än 1. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad ( i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du sparat ändringen. Vikter kan läggas till före, under och efter genomförandet av din undersökning. De kommer att fästas direkt till resultatet.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Matris i respondentvyn:

  Rangordnad matris i respondentvyn:

  Dubbelmatris i respondentvyn: