Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Media

Innehållsförteckning

  När kan jag använda media?

  Media gör det möjligt för dig att ladda upp bilder och videoklipp i anslutning till dina frågor, vilket kan vara ett bra sätt att fånga en respondents idé eller åsikt om något.

  Hur lägger jag till media?

  När Media väljs som frågetyp, öppnas en ruta upp där du ges två valmöjligheter:

  Filuppladdning

  Välj detta alternativ om du skall ladda upp till exempel en bild. Klicka på Välj fil för att hämta filen från ditt skrivbord och klicka på önskad fil, alternativt dra och släpp filen till det markerade området som visas. Förhandsgranska filen och klicka sedan på Spara för att lagra och visa dina ändringar eller klicka på Avbryt om du vill avsluta.

  Observera: filen får max vara 2 MB.

  Från url

  Välj detta alternativ om du skall ladda upp till exempel en video eller musikfil med hjälp av en webbadress. I den rutan som öppnas klickar du på Från url, skriver in webbadressen till den önskade filen och klickar sedan på Spara för att lagra och visa dina ändringar eller klicka på Avbryt om du vill avsluta.

  Inbäddat videoklipp i respondentvyn