Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

NPS (Net Promoter Score)

Innehållsförteckning

  När används Net Promoter Score (NPS)?

  Net Promoter Score (NPS) är ett mått på kundlojalitet och metoden bygger på en enda fråga: ”Skulle du rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?”.

  Svarsskalan går från 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Respondenterna grupperas sedan i tre kategorier:

  0-6 = Kritiker
  7-8 = Passiva
  9-10 = Ambassadörer

  Hur skapar jag en NPS-fråga?

  Klicka på knappen NPS i menyn till vänster för att lägga till en Net Promoter Score- fråga i undersökningen. Skalan är fördefinierad till 0-10.

  Hur anpassar jag NPS-frågan?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Vikt: NPS är förinställt med viktade svarsalternativ som ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Du kan ändra svarsalternativets värde i den lilla rutan som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärde och standardavvikelse i rapporten.

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen.

  NPS-frågan i respondentvy

  nps

  NPS i undersökningsresultatet

  nps resultat