Success Center

Support

NPS (Net Promoter Score)

Innehållsförteckning

  När används Net Promoter Score (NPS)?

  Net Promoter Score (NPS) är ett mått på kundlojalitet och metoden bygger på en enda fråga: ”Skulle du rekommendera (vårt företag) till en kollega eller vän?”.

  Svarsskalan går från 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Respondenterna grupperas sedan i tre kategorier:

  0-6 = Kritiker
  7-8 = Passiva
  9-10 = Ambassadörer

  Hur skapar jag en NPS-fråga?

  Klicka på knappen NPS i menyn till vänster för att lägga till en Net Promoter Score- fråga i undersökningen. Skalan är fördefinierad till 0-10.

  Hur anpassar jag NPS-frågan?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Vikt: NPS är förinställt med viktade svarsalternativ som ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Du kan ändra svarsalternativets värde i den lilla rutan som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärde och standardavvikelse i rapporten.

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen.

  NPS-frågan i respondentvy

  nps

  NPS i undersökningsresultatet

  nps resultat