Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Netigates Design Editor

Det finns två typer av designmallar på Netigates plattform – klassiska och mobilvänliga. Skillnaden mellan dessa undersökningsmallar är hur de ser ut beroende på vilken enhet som ansluter till undersökningen. De klassiska mallarna är mer anpassningsbara vad gäller färger och bilder, men de ser annorlunda ut om användaren använder dator, mobil eller surfplatta för att se enkäten.

Klassiska designmallar

De klassiska mallarna är utformade för att vara användarvänliga, innebärandes att de är utformade för att anpassas till enheten de öppnas på. Om du skulle använda en smarttelefon för att öppna en undersökning kommer designen automatiskt ändras för att passa din enhet. Vissa frågor (t.ex. matriser) kommer också se annorlunda ut beroende på enheten som används.

Mobilvänliga gränssnitt

De mobilvänliga designmallarna är utformade för att fungera på exakt samma sätt om de skulle öppnats på en mobil enhet som på en dator. Det blir med andra ord ingen märkbar skillnad utifrån enheten som en enkät öppnas från. Undersökningarna är lätta att delta i och är både lättlästa och snygga oavsett användarens enhet.

Vi rekommenderar att du använder mobilvänliga designs för dina undersökningar. De försäkrar att dina respondenter får användarvänliga enkäter som dessutom ser riktigt bra ut.

Vad är Netigates Design Editor?

Design Editorn är en funktion för att utforma och anpassa klassiska designmallar.

Observera att designredigeraren enbart finns tillgänglig för klassiska designmallar. Dessa finns bara tillgängliga för vissa kunder eftersom vi rekommenderar att använda mobilvänliga designmallar.

Hur använder jag Netigates designredigerare?

Designredigeraren finns för vissa kunder med licens och du kommer dit genom att trycka på Netigate Design Editor från startmenyn.

Tanken med designredigeraren är att det ska vara så enkelt som att klicka-och-ändra. Du kan alltså klicka på den del av mallen du vill redigera, göra ändringarna och sedan direkt se ändringen på skärmen.

Det första du ser i designredigeraren är fliken start. Här kan du antingen skapa en ny mall eller ladda en tidigare mall.

Här kan du lägga till generella inställningar för din mall och byta mellan förinställda testfrågor för att se hur mallen fungerar med olika frågetyper. Du kan också ändra storlek på designredigeraren för att se ungefär hur det skulle se ut på andra typer av skärmar. När du sparar en mall kommer du kunna välja den som mall för dina undersökningar. Om du vill ta bort alla ändringar sedan du sparade senast kan du trycka på Rensa i det övre högra hörnet.

Hur ändrar jag text?

Klicka på textområdet du vill ändra. Ett verktygsfält dyker då upp och via det kan du ändra typsnitt, färg, storlek, stryka under text, och göra texten kursiv eller till halvfet/fet.

Hur ändrar jag huvudbanderollen eller min logotyp?

Klicka på fältet där huvudbanderollen är så kan du via verktygsfältet ladda upp bilden du vill använda, samt anpassa dess position och skapa en banderollänk.

Hur ändrar jag färgen på förloppsindikatorn?

Klicka på den nuvarande förloppsindikatorn och välj färgen du vill ha från färgväljaren, eller klistra in en egen färg i RGB- eller Hex-kod.

Hur ändrar jag framåt- och bakåt-knapparna?

Klicka på den knapp du vill ändra och välj i snabbmenyn mellan olika standarddesigner.

Wizard

Under fliken Wizard kan du välja att få en automatiskt skapad en mall. Det här är det snabbaste sättet att skapa en mall.

Du kan välja en bakgrundsbild, en banner/logo, typ av knappar och ett grundläggande färgschema. När du klickar på Generera autogenereras en mall utifrån dina valda bilder och färger. Fortsätt ändra din mall tills du är nöjd, och tryck då på Spara. Din mall finns redo att användas direkt.

Bakgrund

Om du snabbt vill ändra din bakgrund kan du klicka på den. I snabbmenyn som dyker upp kan du ändra bakgrundsfärg, bakgrundsbild eller lägga till en bildlänk. Ta bort den nuvarande bakgrunden genom att trycka på det blå krysset.

Under fliken Bakgrund finns olika alternativ för din bakgrund.

Bild: Lägg till en länk som går till en bild eller ladda upp en egen bild. För att ta bort bilder kan du trycka på det blå krysset. Till höger kan du ställa in bildens position och storlek.
Bildupprepning: Välj Upprepa, Upprepa inte, Upprepa y eller Upprepa x för bilden. Upprepning används för mönsterbilder.
Färg: Ändra bakgrundsfärg för den valda sektionen. Genom att trycka på färgrutan kan du välja bland färger eller ange en vald hex-kod. Tryck på det blå krysset om du vill att bakgrunden ska vara genomskinlig. Till höger kan du välja opaciteten för det valda elementet. Det finns tre standardalternativ av svart att välja bland.
Skugga: Ändra skuggan för det valda elementet. Dra reglaget för att göra skuggan större eller mindre.

Egenskaper

Under fliken Egenskaper finns olika storleksinställningar.

Höjd: Ändra höjden för det markerade valet. Använd reglaget för att anpassa höjden, eller maximera eller autoanpassa via knapparna till höger.
Bredd: Ändra bredden för det markerade valet. Använd reglaget för att anpassa bredden, eller maximera eller autoanpassa via knapparna till höger.
Marginal: Ändra marginalen för det markerade valet. Använd reglaget för att anpassa marginalen. Om du inte är bekant med marginaler kan du använda knappen till höger för att centrera elementet.
Utfyllnad: Ändra utfyllnaden för det markerade valet. Använd reglaget för att anpassa padding, eller maximera eller autoanpassa via knapparna till höger.

Ramar

Färg: Ange färgen du vill att kanterna för det valda elementet ska ha. Klicka i rutan för att välja färg eller ange en hex-kod i textrutan.
Typ: Välj vilken typ av kanter du vill ha. Välj mellan kantlöst, solida, prickade och streckade.
Storlek: Välj kanternas storlek. Använd reglaget för att göra kanten tjockare eller tunnare.
Rundning: Ändra rundningen för de valda kanterna för att få mer eller mindre rundade hörn. Använd reglaget för att öka eller minska radien.

Avancerat

Under fliken Avancerat kan andra stilar göras och anpassas med hjälp av CSS (cascade style sheets). Om du föredrar att arbeta med CSS som ren text kan du öppna textredigeraren för att se all kod och fritt kunna göra ändringar. Notera att ändringar inte sparas förrän du trycker på Spara.

Här kan du också markera Visa Validator för att ändra utformningen av valideringsrutan som syns om en obligatorisk fråga hoppas över i en undersökning.