Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Distribution

Innehållsförteckning

  Vad är Distribution?

  När du är klar med undersökningen är det naturliga steget att dela den och börja samla in svar. På sidan för distribution ser du alla befintliga utskick och här kan du även skapa nya utskick och länkar för din undersökning.

  Var hittar jag sidan för distribution?

  Det finns två alternativ för att komma till sidan för distribution:

  • Gå in i redigeringsläget för din undersökning. Klicka på Distribution i menyn till vänster.
  • Gå till översikten för Se resultat eller redigera undersökning. På höger sida, under kolumnen Alternativ kan du trycka på Klicka här för att se utskick för undersökningen.

  Översiktsvy av era undersökningar i Netigate-kontot

  Vad kan jag göra på sidan för distribution?

  Här hittar du de olika metoderna som finns tillgängliga för att dela undersökningen. De vanligaste metoderna är att skicka enkäten via e-post, som SMS eller att skapa en publik länk som kan publiceras på din webbplats eller i olika sociala medier.

  Du kan kombinera flera olika utskick om du vill. Resultaten kommer att samlas in i samma rapport, oavsett vilka distributionsmetoder du använder. Du behöver alltså inte skapa olika undersökningar för att nå respondenter via olika kanaler.

  Första gången du besöker sidan för distribution kommer den att vara tom eftersom du inte har skapat några utskick eller länkar till undersökningen ännu. Högst upp till höger finns möjligheten att skapa en testlänk för att granska och testa undersökningen utan att registrera några svar.

  Översiktsvy av undersökningen distributions sida

  Olika distributionskanaler

  Skicka ut via e-post

  När du har en lista med respondenter och e-postadresser som du vill nå rekommenderar vi att du väljer att skicka enkäten via e-post. Det är enkelt att skapa utskicket och skicka automatiska påminnelser till respondenter som ännu inte har besvarat undersökningen.
  Läs mer här

  SMS-utskick

  När du har en lista med respondenter som du vill nå via telefon rekommenderar vi att du väljer att skicka undersökningen via SMS. Det är enkelt att skapa ett SMS-utskick och du kan skicka automatiska påminnelser till de som ännu inte har besvarat undersökningen.
  Läs mer här

  Länkar till undersökningen

  Genom att skapa en eller flera länkar till din undersökning får du möjligheten att publicera undersökningen på er sajt eller i sociala medier. Detta hjälper dig i situationer där du inte har tillgång till dina respondenters e-postadresser eller telefonnummer. När du skapar en länk så finns ett par fördefinierade alternativ för att dela på sociala medier.
  Läs mer här

  Inloggningar

  Det är möjligt att skapa inloggningar till era respondenter. Om du av någon anledning inte har tillgång till respondenternas e-postadresser eller mobilnummer, möjliggör inloggningar samma fördelar som e-post- eller SMS-utskick vad beträffar exempelvis spårbarhet. Respondenterna får ett användarnamn och lösenord som ger dem möjlighet att svara på undersökningen.
  Läs mer här

  Inbäddad fråga

  Du kan bädda in en specifik fråga i ett e-mail eller på en webbsida. För att funktionen ska fungera behöver du en fråga med radioknappar (till exempel en NPS -fråga) och för att frågan ska vara kompatibel måste det finnas bilder som är associerade med svarsalternativen.
  Läs mer här

  Översiktsvy av undersökningens skapade utskick och distributionsmetoder

  Vart går jag härifrån?

  När du har skapat och beställt alla utskick, länkar och påminnelser som behövs finns det ett par saker att tänka på:

  När du har beställt utskicket kommer du att vidarebefordras tillbaka till sidan för distribution. Där syns en lista som innehåller alla utskick. Du kan se information för varje enkät i översikten:

  En Grön symbol betyder att utskicket har beställts och kommer att skickas vid den schemalagda tidpunkten. När utskicket är klart markeras det med

  En Röd symbol betyder att information saknas och ditt utskick kan inte genomföras.

  En Gul symbol betyder att det finns något som du kanske vill dubbelkontrollera.

  Status

  Om du har ett utskick som markerats rött eller gult så är utskicket inte klart för att skickas ännu.

  Röd status: Ditt utskick har inte beställts. För att aktivera det behöver du ändra ditt utskick och sedan trycka på Beställ för att slutföra utskicket.

  Gul status: Ditt utskick har beställts men enkäten har inte aktiverats. För att aktivera den behöver du gå till den vänstra menyn och trycka på Aktivering.

  Grön status: Det här innebär att utskicket har beställts och enkäten är aktiv. Utskicket har schemalagts och kommer skickas vid den inställda tiden på det inställda datumet. När utskicket skett kommer en grön bock synas.

  Typ

  Visar om respondenten svarat via mejlutskick, länk, sociala medier, osv.

  Datum och Tid

  Visar vilken dag och vilken tid som du beställt att utskicket ska sändas.

  Respondenter

  Du kan klicka på siffran för att gå till redigeringsläget för ditt utskick. Där kan du, till exempel, lägga till fler respondenter.

  Skickat

  Klicka på siffran för att komma till listan över alla respondenter som undersökningen skickats till.

  distribution

  Här kan du se t.ex. om undersökningen inte skickats – då kommer en röd triangel synas. Håll muspekaren över triangeln för att då mer information. Anledningen kan vara att epostadressen inte stämmer, att respondenter är på blocklistan (t.ex. så kan de slutat prenumerera på utskick från listan) eller för att utskicket fortfarande görs. I det senare fallet, vänta några minuter och prova sedan igen.

  Om du vill lämna Distributionsöversikten kan du klicka på Hem för att t.ex. skapa en ny undersökning eller Undersökningar för att fortsätta arbeta med en redan skapad enkät.