Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Kontoinställningar

Innehållsförteckning

  Vad är en kontoadministratör?

  I varje Netigate-konto kan ditt företag tilldela administratörsrättigheter till vissa användare. Det betyder att dessa användare är ansvariga för exempelvis användarinställningar och systeminställningar. En av de viktigast uppgifterna är att skapa och underhålla användaråtkomst och se till att varje enskild användare har rätt behörigheter och kan analysera och redigera relevanta undersökningar.

  Det finns ett antal olika kontoinställningar som administratören också måste hantera. Dessa inkluderar lösenordsinställningar, inställningar för datalagring och inställningar för undersökningsmappar.

  Vart hittar jag kontoinställningar?

  Klicka på Kontoinställningar längst ner i menyn till vänster.

  Du kan även besöka startsidan och klicka på Inställningar.

  Vad kan jag göra i kontoinställningarna?

  Från den här sidan kan du redigera inställningar för:

  Graffärger

  Med det här alternativet kan du ändra graffärger för alla dina rapporter. Den här inställningen påverkar alla användare som är anslutna till Netigate-kontot.

  Läs mer om graffärger

  Undersökningsmappar

  Undersökningsmappar används för att dela in undersökningar i olika kategorier. Du kan använda undersökningsmappar i användaradministrationen för att tilldela olika rättigheter till specifika användare.

  Läs mer om undersökningsmappar

  Svartlista

  Svartlista är en funktion som används för att filtrera bort ord som inte ska användas av textanalysmodulen i undersökningsrapporten. Ett ord som är svartlistat kommer inte att visas i det ordmoln som genereras automatiskt.

  Läs mer om svartlista

  Blocklista

  Blocklistan är en funktion som används för att ta bort respondenter som inte ska kontaktas via E-post- eller SMS-utskick. En respondent som läggs till i blocklistan kommer inte att få några utskick från det Netigate-kontot.

  Läs mer om blocklista

  E-postmallar

  Du kan skapa och spara e-post text och design som mallar för att använda vid framtida utskick. E-postmallar är endast tillgängliga för kunder med vissa licenstyper.

  Läs mer om e-postmallar

  Användaradministration

  Som administratör kan du lägga till nya användare och användargrupper i ert Netigate-konto. Du kan även förhandsgranska, kontakta och redigera befintliga användare.

  Läs mer om användaradministration

  Lösenordsinställningar

  Som administratör kan du justera inställningarna för de säkerhetskrav som ställs på användarnas lösenord. Den här inställningen påverkar alla användare som är anslutna till Netigate-kontot.

  Läs mer om lösenordsinställningar

  DKIM

  DomainKeys Identified Mail (DKIM) är en autentiseringsmetod för e-post. Den gör det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail verkligen har skickats från den domän som står som avsändare. DKIM minskar risken för att era e-post utskick fastnar i skräppostfilter eller markeras som spam.

  Läs mer om DKIM

  Inställningar för datalagring

  Inställningar för datalagring är en funktion i Netigate där du kan hantera lagring av undersökningsdata i ert konto. Detta är ett sätt för dig att automatiskt schemalägga åtgärder som ska utföras. Dessa åtgärder är inriktade på dataskydd och hantering av personuppgifter.

  Läs mer om datalagring

  Exportera personlig data

  Exportera personlig data är en funktion i kontoinställningarna där du kan söka efter en enskild respondents e-post eller telefonnummer för att visa, radera eller exportera personlig information.

  Läs mer om hur du exporterar personlig data