Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Logik

Innehållsförteckning

  Vad är logik?

  Hos Netigate finns möjligheten att använda logik för att styra flödet av frågor. Det blir därför ett sätt för dig att anpassa dina undersökningar. Vissa av dessa funktioner beror på din licens. Hör av dig till din kontaktperson på Netigate om du undrar något.

  Var kan jag använda logik?

  Du kan använda logik i redigeringsläget för din undersökning. Vi rekommenderar starkt att du gör klart hela enkäten innan du lägger till logik. I redigeringsläget syns logik-symbolen på två ställen. Högst upp på sidan och vid varje fråga.

  För sidor

  Logik-knappen som inte hör till någon fråga, högst upp till höger, gäller logik som appliceras för hela sidan. Det kan vara aktuellt om du t.ex. vill

  För frågor

  Logik-symbolen syns även i det övre högra hörnet för varje fråga. Inställningar om logik för dessa gäller enbart för den frågan, inte hela sidan. Logik för enskilda frågor kan användas om du t.ex. vill

  Hur använder jag logik?

  Du kan se några konkreta exempel för hur logik kan användas i våra mer specifika artiklar om logik: