Success Center

Support

Översikt – Ny rapport

Innehållsförteckning

  Vad är Rapport-verktyget?

  Rapporten är där du kan se resultaten från din undersökning. Den visar alla inkommande svar i realtid och du kan följa resultatet när svaren är registrerade. Det är även här som du kan filtrera och analysera resultat genom att skapa anpassade rapporter som du kan exportera och dela med dina kollegor. Rapporten är unik för din e-postadress så det är möjligt för flera användare att arbeta med resultatet av undersökningen samtidigt.

  Din standardrapport kommer att visa en översikt av alla svar med ett resultat som presenteras med standardiserade grafer och tabeller.

  Var hittar jag Rapport-verktyget?

  Du kan komma åt din undersökningsrapport på två olika sätt. Du måste befinna dig i Se resultat eller redigera undersökning-läget för att kunna komma åt rapporten.

  • Gå till undersökningen du vill se resultat för och klicka på namnet på undersökningen för att komma åt rapporten.
  • Du kan komma åt rapporten direkt genom att klicka på knappen Klicka här för att gå till undersökningsrapporten på höger sida under Alternativ.
  • För att komma åt en ny rapport, klicka på knappen New Report längst upp till vänster.

  Vad kan jag göra i Rapport-verktyget?

  översikt ny rapport Netigate

  Tillämpa nedbrytning och Infoga serier – Ett sätt att skapa jämförelser och ställa in olika dataserier mot varandra i din rapport. Jämför exempelvis resultatet mellan avdelningar eller regioner.

  Filtrera resultat efter tid – Gör att du kan filtrera din rapport för att bara visa resultaten som registrerats inom en viss tidsperiod. Till exempel kan du välja att bara visa resultaten under de senaste 30 dagarna.

  Filtrera resultaten på svar – Filtrerar resultatet på ett eller flera svarsalternativ. Till exempel kan du filtrera ditt resultat för att bara visa svar som registrerades på en avdelning eller säljare.

  Inställningar – Allmänna inställningar som du kan tilldela din rapport. Du kan exempelvis bestämma hur många decimaler som ska visas i presentationen av din rapport och om du ska visa dina datatabeller i procent, i nummer eller båda.

  Frågeöversikt – I Frågeöversikt-menyn kan du ta bort eller dölja frågor från att visas, samt ändra ordning på frågor som ingår i din rapport. Du kan också lägga till frågor och svarsfrekvens som ska visas i rapportöversikten.

  Undersökningsinformation

  undersökningsinformation Netigate