Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Se resultat eller redigera undersökning

Innehållsförteckning

  Direkt då man kommer in på Se resultat eller redigera undersökning så har ni en översikt på samtliga pågående samt slutförda undersökningar som ni har tillgång till via er inloggning.

  Inställningar för alla undersökningar

  Det finns några alternativ som gäller alla undersökningar. T.ex. så kan du filtrera dina undersökningar efter status. Tryck då på Aktiva, Kommande, Pågående eller Slutförda.

  Kalender

  I kalendern visas en kalendervy över alla dina undersökningar. Du kan anpassa vyn efter månad, vecka, dag eller visa alla i en lista.

  Undersökningsexport

  Ett annat alternativ på den här sidan är alternativet undersökningsexport. Där kan du hämta en lista över alla dina undersökningar i excel- eller pdf-format. I listan finns mer detaljerad information, t.ex. namnet på personen som skapade undersökningen, när undersökningen skapades, slutförda svar, osv. Du kan själv välja att visa/dölja kolumner för att anpassa listan.

  Kontakta din kontaktperson på Netigate om du inte ser alternativen Kalender eller Undersökningsexport.

  Enskilda undersökningar

  Förutom de övergripande alternativen kan även val göras för enskilda undersökningar.

  Nedan kommer vi gå igenom denna sida steg för steg

  Status: Visar undersökningens status. Visas antingen med en gul eller grön ikon.

  Betyder att undersökningen inte är aktiv för tillfället. Alltså att den inte går att besvara.

  Visar att undersökningen är online och man kan registrera svar på undersökningen om man har en fungerande länk.

  Undersökningsnamn: Det namn som ni gett undersökningen vid dess skapande. Detta namn går att ändra om ni går in i redigeringsläget för undersökningen och klickar på namnet för den högst uppe på sidan. Klickar man på namnet för undersökningen så kommer man direkt in i rapport-läget för undersökningen.

  Start: Undersökningens startdatum. Från det datumet som det är möjligt att besvara undersökningen (förutsatt att den är aktiverad och utskickad korrekt).

  Slut: Undersökningens slutdatum. Sista datumet som undersökningen kan besvaras. Samtliga länkar stängs automatiskt vid midnatt (man har hela dagen på sig att svara sen stängs länken kl 23:59)

  Språk: Visar vilket språk som undersökningen är inställd på. Flaggan baseras på vilket språkval som är gjort på inställningarna för enkäten.

  Alternativ:

  Genväg in till resultatet för den specifika undersökningen. Man kan även klicka på enkätens namn för att komma in i denna vy. Läs mer om Rapporter.

  Redigera undersökningen. Man kommer direkt in i redigeringsläget för undersökningen och man kan göra ändringar och uppdateringar som man vill göra. Läs mer om att redigera din undersökning här.

  Leder er direkt in på Distributionen för undersökningen. Alltså där man skapar utskick och länkar för att kunna samla in svar. Läs mer om distribution.

  Här kan ni hämta en PDF version av er undersökning. Till exempel för att skriva ut och samla in svar via pappersenkäter.

  Flytta undersökningen till Arkiverade. Placerar enkäten i ett arkiv så ni inte behöver ha samtliga avslutade enkäter synliga på första sidan.

  Ta bort undersökningen. Flyttar er enkät till Slängda. Om ni skapat tester eller andra enkäter som ni önskar ta bort så kan ni slänga dessa.