Success Center

Support

Översikt – Se resultat eller redigera undersökning

Direkt då man kommer in på ”Se resultat eller redigera undersökning” så har ni en översikt på samtliga pågående samt slutförda undersökningar som ni har tillgång till via er inloggning.

Nedan kommer vi gå igenom denna sida steg för steg

Status: Visar undersökningens status. Visas antingen med en gul eller grön ikon.

Betyder att undersökningen inte är aktiv för tillfället. Alltså att den inte går att besvara.

Visar att undersökningen är online och man kan registrera svar på undersökningen om man har en fungerande länk.

Undersökningsnamn: Det namn som ni gett undersökningen vid dess skapande. Detta namn går att ändra om ni går in i redigeringsläget för undersökningen och klickar på namnet för den högst uppe på sidan. Klickar man på namnet för undersökningen så kommer man direkt in i rapport-läget för undersökningen.

Start: Undersökningens startdatum. Från det datumet som det är möjligt att besvara undersökningen (förutsatt att den är aktiverad och utskickad korrekt).

Slut: Undersökningens slutdatum. Sista datumet som undersökningen kan besvaras. Samtliga länkar stängs automatiskt vid midnatt (man har hela dagen på sig att svara sen stängs länken vid 00:00 mot dagen efter)

Språk: Visar vilket språk som undersökningen är inställd på. Flaggan baseras på vilket språkval som är gjort på inställningarna för enkäten.

Alternativ:

Genväg in till resultatet för den specifika undersökningen. Man kan även klicka på enkätens namn för att komma in i denna vy. Läs mer om Rapporter.

Redigera undersökningen. Man kommer direkt in i redigeringsläget för undersökningen och man kan göra ändringar och uppdateringar som man vill göra.

Leder er direkt in på ”Distributionen” för undersökningen. Alltså där man skapar utskick och länkar för att kunna samla in svar. Läs mer om distribution.

Här kan ni hämta en PDF version av er undersökning. Till exempel för att skriva ut och samla in svar via pappersenkäter.

Flytta undersökningen till ”Arkiverade”. Placerar enkäten i ett arkiv så ni inte behöver ha samtliga avslutade enkäter synliga på första sidan.

Ta bort undersökningen. Flyttar er enkät till ”Slängda”. Om ni skapat tester eller andra enkäter som ni önskar ta bort så kan ni slänga dessa.