Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Skapa och redigera en undersökning

Den här menyn är det första du kommer att se när du skapar en ny undersökning eller öppnar redigeringsläget för en existerande undersökning. I den här vyn kan du redigera dina frågor och lägga till introduktion och sluttext i din enkät. I redigeringsläget kommer du även åt undersökningsinställningar och sidan för distribution.

Så här kan menyn se ut med ett par frågor tillagda:

Var hittar jag Skapa och Redigera?

För att komma åt skapa- och redigeringsläget finns det två alternativ:

Vad kan jag göra på Skapa och Redigera?

Det är i skapa- och redigeringsläget som du arbetar med utformandet av din undersökning. Du kan lägga till frågor, sidor och navigera dig igenom undersökningen i en redigerbar version.

Det finns en rad med knappar längst upp på skärmen som visar antalet sidor som du har lagt till i din enkät. Här kan du även lägga till och redigera undersökningens Introduktionstext och Sluttext.

Lägg till sidor
Om du vill lägga till en ny sida kan du klicka på plustecknet. Den nya sidan kommer alltid att vara tom och placeras sist i sidordningen.

Ändra sidordning
För att flytta en sida i sidordningen måste du klicka på sidan i toppraden för att markera den. Tryck sen på en av pilarna bredvid sidnumret för att flytta den framåt eller bakåt i sidordningen.

Du kan även dra och släppa sidan i den ordningen du vill ha den.

Ta bort en sida
För att ta bort en sida måste du scrolla upp till det gråa rubrikområdet högst upp på sidan. I det här området finns det två knappar längst till höger på skärmen. Klicka på papperskorgsikonen.

Du får nu frågan Är du säker på att du vill radera hela denna fråga? Svarar du Ja så raderas sidan och alla tillhörande frågor permanent. Om du väljer Avbryt så kommer du tillbaka till undersökningen utan att ta bort något.

Skapa en fråga
Du kan skapa och lägga till nya frågor i din enkät. För att göra detta klickar du på frågetypen du vill använda i menyn till vänster. Den nya frågan läggs automatiskt till längst ner på sidan du redigerar för närvarande. Läs mer om de olika frågetyperna.

Ta bort en fråga
Varje fråga har fyra knappar till höger på skärmen. Klicka på papperskorgsikonen för att ta bort en fråga.

Du får nu frågan Är du säker på att du vill radera hela denna fråga?. Svarar du Ja så raderas frågan permanent. Om du väljer Avbryt så kommer du tillbaka till undersökningen utan att ta bort något.

Flytta en fråga
Längst till höger vid varje fråga finns ett antal pilar. Klicka på dessa för att ändra frågeordningen på sidan.

Flytta frågan till början av sidan.

Flytta frågan upp en plats i frågeordningen.

Flytta frågan nedåt en plats i frågeordningen.

Flytta frågan till slutet av sidan.

Vart går jag härifrån?

När du har skapat din undersökning är det naturliga steget att gå vidare till sidan för distribution för att dela din enkät. Du kan alltid gå tillbaka till redigeringsläget om du behöver ändra eller uppdatera en fråga.