Success Center

Support

Övriga Inställningar – Datalagring

Inställningar för datalagring

Datalagring är endast tillgängligt för kontoadministratörer. Läs mer om de olika alternativen.

Ändra inställningarna för datalagring för specifika undersökningar

 

InställningBeskrivning
Sätt datum för delraderingOm du anger ett datum för alternativet delradering så kommer en schemalagd radering att ske med syfte att radera bakgrundsdata och personlig information om respondenter. Delradering av en undersökning innebär att endast vissa datapunkter kommer att raderas. Eventuella datum som har ställts in i kontoinställningarna visas även här. Du kan ändra datum för delradering för en specifik undersökning genom att ange ett datum i undersökningsinställningarna.
Sätt datum för fullständig raderingOm du anger ett datum för alternativet fullständig radering så kommer en schemalagd radering att ske av all undersökningsdata. Detta innebär att din undersökning kommer att tas bort helt från Netigates servrar. När en undersökning har raderats är det omöjligt att återställa den. Eventuella datum som har ställts in i kontoinställningarna visas även här. Du kan ändra datum för fullständig radering för en specifik undersökning genom att ange ett datum i undersökningsinställningarna.
Delradering efter antal dagarOm du aktiverar alternativet Delradering efter antal dagar i dina undersökningsinställningar så kommer en schemalagd radering att ske med syfte att radera bakgrundsdata och personlig information om respondenter. Detta kommer att ske ett visst antal dagar efter det att undersökningen har besvarats av en respondent. Delradering av en undersökning innebär att endast vissa datapunkter kommer att raderas.
Fullständig radering efter antal dagarOm du aktiverar alternativet Fullständig radering efter antal dagar i dina undersökningsinställningar så kommer en schemalagd radering att ske av all undersökningsdata. Detta kommer att ske ett visst antal dagar efter det att undersökningen har besvarats av en respondent. Fullständig radering innebär att din undersökning, alla svar och dina utskick kommer att tas bort helt från Netigates servrar. När en undersökning har raderats är det omöjligt att återställa den.
Inaktivera datalagringsinställningar för denna undersökningKryssa i denna ruta för att exkludera undersökningen från att helt eller delvis raderas utifrån datalagringsinställningarna på kontonivå.