Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Övriga Inställningar – Distribution

Distribution

Anpassa era inställningar för distribution

Inställning Beskrivning
Slumpmässig ordning Slumpa ordningen på undersökningens sidor.
Frågedistribution Ange om du vill visa frågorna på en eller flera sidor.
Skräddarsydd text för startknapp Anpassa texten på startknappen som visas på förstasidan av undersökningen.
Göm bakåt-knapp Aktivera för att dölja bakåt-knappen.
Visa sidnumrering Aktivera för att visa sidnummer på varje sida.
Möjliggör högkontrastläge Aktivera hjälpmedel för respondenter (hög kontrast, skärmläsare och tangentbordsstöd).
Visa värde i progressbar Aktivera för att visa hur långt respondenten har kommit i en undersökning. Visas som procent i förloppsindikatorn.