Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Övriga Inställningar – Hantera incitament

Hantera incitament

Lägg till incitament för att belöna respondenter efter att de har slutfört undersökningen. Nå ut till er kontaktperson på Netigate för att ta reda på mer.

 

Ange era inställningar för incitament efter slutförd undersökning

 

Inställning Beskrivning
Incitament (välj) Alla tillgängliga incitament finns i denna meny. Om menyn är tom så finns det inga incitament kopplade till ert konto.
Incitament (nummer) Se antalet enskilda incitamentskoder som har lagts till i denna undersökning. Du kan även lägga till fler eller ta bort koder från undersökningen via den här textrutan.
Resterande incitament på detta konto: Visar antalet incitamentskoder som finns tillgängliga i ditt Netigate-konto.
Antal använda incitament på denna undersökning: Visar antalet incitamentskoder som har använts i denna undersökning.