Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Övriga Inställningar – Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar

Netigate undersökningsinställningar. Ställ in dina meddelandeinställningar

Inställning Beskrivning
E-postrapporter Ange om du vill skicka en notifikation när respondenter har svarat på undersökningen. Går att skicka till en kontaktperson och/eller till respondenten.
Visa bakgrundsdata i e-post till kontaktperson Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till er kontaktperson.
Visa bakgrundsdata i e-post till respondent Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till respondenten.
Visa bakgrundsdata i e-post (avancerad logik) Markera det här alternativet för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas från det logiska notifikationssystemet.
Alternativ notifieringstext Du kan ange en egen notifieringstext och inkludera den i e-postrapporter och e-post som skickas från det logiska notifikationssystemet.

Observera att du måste ha en sluttext i din undersökning för att notifikationer ska fungera om du aktiverar notifikationer genom Övriga Inställningar.

Observera att notifikationsinställningarna inte fungerar för undersökningslänkar. Använd undersökningslogik för att skicka notifikationer i dessa fall.