Success Center

Support

Övriga Inställningar – Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningar

Netigate undersökningsinställningar. Ställ in dina meddelandeinställningar

Inställning Beskrivning
E-postrapporter Ange ifall du vill skicka en notifikation när respondenter har svarat på undersökningen. Går att skicka till er kontaktperson eller till era respondenter.
Visa bakgrundsdata i e-post till kontaktperson Aktivera för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till er kontaktperson.
Visa bakgrundsdata i e-post till respondent Aktivera för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas till era respondenter.
Visa bakgrundsdata i e-post (avancerad logik) Aktivera för att inkludera eventuell bakgrundsdata i e-postrapporten som skickas från det logiska notifikation systemet.
Alternativ notifieringstext Du kan ange en egen notifieringstext och inkludera den i e-postrapporter och e-post som skickas från det logiska notifikation systemet.