Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Övriga Inställningar – Quiz

Quiz-alternativ

Ställ in dina Quiz-alternativ i Netigates undersökningsinställningar

Inställning Beskrivning
Visa svar Aktivera detta alternativ för att visa antalet korrekta och felaktiga svar i slutet av undersökningen. Du måste inkludera viktade radioknappar och en sluttext för att uträkningen ska fungera korrekt.
Antal rätt svar Aktivera detta alternativ för att visa en presentation av antal rätt svar i slutet av quizet.