Success Center

Support

Övriga Inställningar – Undersökningsinställningar

Undersökningsinställningar

Ställ in era undersökningsinställningar

Inställning Beskrivning
Anonyma resultat Detta val anonymiserar samtliga svar i resultatvyn.
Vidarelänkning Ange en hemsideadress som respondenten ska vidarebefordras till efter avslutad undersökning. Kan lämnas blank.
Göm alternativ i Tvåvägs-SMS Döljer frågealternativen i ett SMS-utskick. Respondenten kan enbart besvara frågor med siffror eller text.
Tillåt flera svar per respondent Aktivera för att tillåta respondenter att besvara samma undersökning flera gånger. Gäller alla distributionsmetoder förutom länkundersökningar.
Tillåt ändring av svar Aktivera för att tillåta respondenter att ändra sina svar medans undersökningen fortfarande är aktiv.