Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Radioknappar

Innehållsförteckning

  När kan jag använda radioknappar?

  Radioknappar används då endast ett av flera möjliga svarsalternativ får väljas.

  Hur skapar jag radioknappar?

  När Radioknappar väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjlighet att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in text).

  På varje rad finns det en liten kryss-ikon som används för att radera svarsalternativet samt en  logikikon för att koppla logik till svarsalternativet.

  Använd denna ikon för att dra och släppa svarsalternativet till önskad plats i alternativordningen.

  Klicka på plustecknet: för att lägga till ett nytt svarsalternativ.

  Hur anpassar jag radiokanppar?

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning. Slumpmässig ordning -1 presenterar alla svar utom det sista i slumpmässig ordning. Slumpmässiga ordning -2 presenterar alla svar i slumpmässig ordning förutom de två sista alternativen.

  Vikt: Klicka i Vikt om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet ”0”, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än ”1”. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad (i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du har sparat ändringen.

  Textbox sist: Klicka i detta alternativ om du vill lägga till en textbox kopplad till det sista svarsalternativet. Till exempel om du vill att respondenten skall skriva något annat än de förvalda alternativen. Notera att maxgränsen för antal tecken i textrutan är 32 000. Gränsen är satt för att det är det högsta antalet tecken som ryms i en Excel-cell. Gränsen försäkrar därför att korrekt exportering är möjligt.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Spara som: Med hjälp av den här funktionen kan du göra om radioknappar till kryssrutor eller rullgardinsmenyer. Om du skapat en fråga med fel frågetyp så kan du enkelt göra om den.

  Viktigt att tänka på är att om svar redan inkommit så kommer detta val att försvinna.

  Radioknappar i respondentvyn

  Horisontella radioknappar i respondentvyn

  Frågor och svar

  Fråga: Kan jag lägga till flera textrutor som svarsalternativ till en radioknappsfråga?

  Svar: Nej, tyvärr är det inte möjligt just nu. Du kan lägga till en textruta till sista svarsalternativet. Om du behöver flera textrutor kan du istället skapa flera textrutor på en sida.