Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Översikt – Rapport och Analys

Innehållsförteckning

  Hur fungerar rapporten?

  Rapporten är där du kan se dina resultat från undersökningen. Här visas alla inkommna svar och du kan följa resultatet i realtid.

  Var hittar jag rapporten?

  Du kommer åt din undersökningsrapport på två olika sätt. Till att börja med måste du besöka se resultat eller redigera undersökning för att kunna komma åt rapporten.

  Gå till undersökningen som du vill se resultaten för och klicka på undersökningens namn. Du kommer nu åt rapporten.

  Du kan komma åt rapporten direkt genom att klicka på knappen Klicka här för att gå till undersökningsrapport på höger sida, under alternativen för den specifika undersökningen ()

  Vad kan jag göra i rapporten?

  Det första ni ser när ni granskar rapporten är en rad med information (Metadata), högst upp på sidan. Den kommer alltid visas här oavsett vilken typ av undersökning som du genomfört. Du kommer att se någon av dessa två vyer, beroende på om du har skickat undersökningen till ett visst antal respondenter (t.ex. via e-post eller SMS):

   

  eller om du har skapat länkar till undersökningen:

  Rapportvy Netigate för undersökningar som delats via länk

  Dagar kvar: Antal dagar som är kvar tills undersökningen blir inaktiv.
  Dagar aktiv: Antal dagar som undersökningen varit aktiv.
  Svar: Antalet respondenter som har påbörjat undersökningen.
  Svar %: Andelen respondenter (i procent) som har besvarat undersökningen jämfört med alla utskick som har genomförts.

  Svarstid (Median): Den genomsnittliga svarstiden för undersökningen.
  Slutförda: Antal respondenter som har slutfört undersökningen.

  Nedanför denna metadata så kan ni se de olika verktygen som ni har tillgång till när ni arbetar med resultatet. Den här verktygslådan kommer följa med när ni går neråt för att granska resultatet så det är lätt att alltid hitta dessa funktioner.

  Återställ: Återställ rapporten (gå tillbaka till en oredigerad rapport) för att skapa en ny filtrering eller nedbrytning i undersökningen. Läs mer här.

  Spara & Hantera: Spara nya eller hantera befintliga rapporter i den här undersökningen. Läs mer här.

  Dela: Dela era sparade rapporter med kollegor, ledningsgrupper eller kunder direkt från systemet. Läs mer här.

  Exportera: Ladda ned ditt resultat till olika format. Läs mer här.

  Filter: Filtrera ditt resultat på olika tidsperioder, t.ex. en specifik månad, vecka eller en period om 5-dagar. Ni kan även se de serier och nedbrytningar ni gjort här. Läs mer här.

  Lägg till serie: Klicka på Lägg till serie för att lägga till ytterligare kolumner till ditt resultat, för att jobba med jämförelse av ditt resultat baserat på olika frågor och svarsalternativ i undersökningen. Läs mer här.

  Visa dolda: Klicka här för att visa de frågor du har valt att dölja i din rapport.

  Presentation: Klicka här för att aktivera presentationsläget direkt i din webbläsare, ett utmärkt sätt att visa resultatet direkt i möten!

  Inställningar: Olika inställningar för hur resultatet visas i din rapport. Läs mer här.

  Granska resultat på en fråga

  Survey results view

  När ni tittar på resultatet för en fråga så kommer ni alltid se de olika svarsalternativen och antalet svar (både som absoluta tal och som procent). Det totala antalet svar för hela frågan visas nedanför det sista svarsalternativet.

  Ett diagram skapas per automatik baserat på er fråga. Ni kan väldigt enkelt ändra grafen genom att klicka på pilarna som visas på vardera sida av grafen då ni håller muspekaren över den.

  Uppe i det högre hörnet visas även två ikoner:

  Show Hide Symbol question Klickar ni på detta överstrukna öga så väljer ni att dölja frågan. Den kommer inte visas om vi till exempel delar rapporten med någon. För att ångra den här inställningen så klickar ni på Visa dolda i verktygsfältet och sedan på ögon-ikonen igen.

  SettingsSymbol_question Kugghjulet ger er möjlighet att redigera utseendet på frågor och diagram, t.ex. för att ändra graftyper, färger eller lägga till text och diagram för att visa resultatet på den här specifika frågan över tid.

  edit results view

  Settings_graphs

  När ni klickat på kugghjulet har ni även möjlighet att lägga till nya objekt. Ett objekt kan vara ett nytt diagram, en tabell eller bara en textruta där ni kan skriva en förklarade text rörande frågan och dess resultat. Ni kan även expandera bredden på de redan existerande objekten genom att klicka på de två pilarna som pekar från varandra.

  Lägg till text till ett diagram eller en fråga genom att klicka på T-symbolen. Ni kan även ändra graftyp genom att klicka på den lilla grafsymbolen. Ta bort ett objekt genom att klicka på papperskorgen.

  settings_questions

  Uppe i högra hörnet på denna meny finns ytterligare några alternativ. Till vänster finns en knapp som gör att vi kan lägga om alternativen i alfabetisk ordning istället för den ordningen de skapats i. Klicka på färgpaletten för att ändra graffärger för den här specifika frågan. Symbolen för att dölja frågan visas även i detta läge och krysset använder ni för att stänga redigeringsläget.

  Öppna frågor / fritextsvar

  Open text answers wordcloud

  Alla öppna frågor visas som standard i form av ett ordmoln, även här finns möjlighet att dölja frågan ur resultatet samt att redigera ordmolnet.

  wordcloud

  Genom att klicka på ett av orden i ordmolnet så kan ni se hur många gånger det specifika ordet har använts i svaren. Ni får även alternativen att dölja ordet från det här specifika ordmolnet eller inkludera det i rapporten. Ni gör då en filtrering och resultatet visar enbart de svar som innehåller det specifika ordet.

  Ni kan även exkludera det från rapporten så svaren som innehåller ordet filtreras bort från resultatet.

  Viktade frågor

  Har ni viktade frågor i er undersökning så kommer alltid ett medelvärde samt en standardavvikelse visas direkt i resultatet. Se exempel i bilden nedan.

  weighted survey questions

  Standardavvikelsen är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en serie av värden. Ju större standardavvikelse, desto större är spridningen av de registrerade svaren.

  Medelvärdet är en enkel uträkning av samtliga svar och baseras på de vikter som ni lagt in på frågan.

  NPS (Net Promotor Score)

  Har ni en NPS fråga i er undersökning så kommer den att som standard visas i en egen presentation (se bild nedan). I denna presenteras antalet Kritiker”, ”Passiva och Ambassadörer tillsammans med ett totalt NPS-värde.

  Ni kan självklart redigera även den här frågetypen för att ändra graftyp eller lägga till andra objekt. Läs mer om NPS

  NPS_result