Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Rapportinställningar

Hur ändrar jag mina rapportinställningar?

Det finns en del generella inställningar för hur resultatet ska visas i rapporten.

Klicka på Inställningar till höger i verktygsfältet för att se vilka alternativ som finns.

När vi klickat på Inställningar så har vi fyra olika alternativ som vi kan välja mellan. Klicka på knappen för att aktivera (rutan blir grön) eller för att avaktivera (rutan blir grå).

Visa sidnumrering: Visar sidnummer istället för bara rubriker.

Dela upp matriser per rad: Visar varje matrisrad som en graf.

Visa endast fullständiga: Visar endast resultatet från respondenter som har slutfört undersökningen.

Undersökningsspråk: Den här funktionen visas bara om undersökningar har flera språk kopplade till sig. Du kan då välja att visa frågorna och svarsalternativen på något utav språken som ni översatt undersökningen till.