Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Spara och ta bort rapporter

Det finns två sätt att spara rapporter på i Netigate. I denna artikel kan du också läsa om hur man tar bort rapporter.

Spara din rapport

Rapporter har en autospara- funktion som är på som standard. När denna är aktiv kommer alla ändringar att sparas direkt till rapportversionen som du arbetar med. Viktigt att tänka på är att detta kommer påverka delade rapporter.

Om du inte vill att ändringar ska sparas automatiskt kan du stänga av det i rapporten under inställningar. 

 

När autospara är inaktiverat, kommer en SPARA SOM knapp synas över din rapport som gör att du manuellt kan spara ditt arbete.

NOTE: Växlingen är unik för varje rapportversion, så du behöver manuellt inaktivera detta för varje rapport.

Ta bort en rapport

För att ta bort en rapportversion, klicka på Sparade rapporter. Här kan du ta bort rapportversioner, eller välja individuella rapporter genom att använda motsvarande checkboxar.

NOTE: Delade rapporter kommer bli otillgängliga om du tar bort rapportversionen som de är baserade på.