Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Sidlayout

Här ställer du in sidlayout för din undersökning

Alla: Klicka här om du vill se hela undersökningen på en och samma gång. Introduktion, frågor och sluttext visas och du kan enkelt hantera layout, stavning och andra detaljer.

Du kan redigera texter, rubriker och svarsalternativ genom att dubbelklicka på det valda ämnet. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Klicka på Avbryt för att avbryta utan att genomföra några ändringar. Du kan ändra frågeordningen genom att klicka på den valda frågan och sedan dra och släppa den på en ny plats.

Introduktion: Här får du möjlighet att skriva en introduktionstext. Denna text blir det första som respondenterna ser när de öppnar undersökningen. Du kan använda detta utrymme för att till exempel ange syftet med undersökningen eller ge speciella instruktioner till respondenterna. Om fältet är tomt kommer respondenterna att gå direkt till enkätfrågorna. Klicka på Spara efter att du har lagt till introduktionstexten.

Tips: Vi rekommenderar att du utnyttjar denna möjlighet för att ge respondenterna en bättre förståelse av syftet med deras deltagande och vad resultaten kommer att användas till.

Efter du skrivit en introduktion och klickar på Förhandsgranska-knappen till höger finner du en länk till sekretesspolicyn. Där finns en standardiserad sekretesspolicy för att meddela vilken information som samlas in när en respondent svarar på en undersökning. Här kan du ändra standardtexten med ett specifikt uttalande från ditt företag om sekretesspolicyn. Skicka webbadressen med relevant information till vårt supportteam så kommer de länka till din information istället. Viktigt: Du kan endast ha en sekretesspolicy per konto.

1 (olika siffror): Visar hur många sidor som undersökningen innehåller. Till en början innehåller alla undersökningar endast en sida men du kan enkelt lägga till fler sidor genom att klicka på plustecknet.

Sluttext: Under den här fliken kan du ange en text som dina respondenter kommer att se när de är färdiga med undersökningen. Vi rekommenderar att du alltid skriver en sluttext för att tacka dina respondenter.

Du kan hela tiden klicka på förhandsgranskningsikonen i det högra hörnet av menyn för att öppna en testversion av den sida som du arbetar med. Klicka på Alla för att förhandsgranska samtliga sidor.