Success Center

Support

Skapa en respondentlista

För att skapa en respondentlista måste du börja med att förbereda en Excel-fil i XLSX-format. Kolumn A ska innehålla alla e-postadresser, inloggningar eller telefonnummer som du vill lägga till i utskicket.

I de andra kolumnerna kan du lägga till ytterligare egenskaper för varje respondent. Dessa egenskaper kan vara information som exempelvis namn, kön, kundgrupp eller språk.

Viktigt: Excel-filen får inte innehålla tomma rader eller kolumner. Du kan lämna en cell tom förutom i kolumn A där varje cell måste ha ett värde. Alla formler och formateringar måste tas bort innan systemet kan bearbeta filen.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på hur respondentlistan kan se ut i Excel.

När du är klar med Excel-filen kan du ladda upp den till ett av dina utskick. Gå in i redigeringsläget för den undersökning du vill använda och klicka på Distribution i menyn till vänster. Välj sedan SMS, E-mail eller Inloggningar beroende på vilket typ av utskick du vill göra.

Fyll i informationen i första steget och gå vidare till fliken Respondenter för att ladda upp din lista med respondenter. Klicka på Lägg till fil och välj sedan den färdiga listan. Du får nu möjligheten att konfigurera alla fält efter dina behov.

Viktigt: Om din lista innehåller dubbletter så kommer de att få flera utskick. Om en e-postadress exempelvis finns med tio gånger så kommer den att få tio utskick.

Klicka på Fortsätt för att spara och gå vidare.