Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Skapa en respondentlista

För att skapa en respondentlista måste du börja med att förbereda en Excel-fil i XLSX-format. Kolumn A ska innehålla alla e-postadresser, inloggningar eller telefonnummer som du vill lägga till i utskicket.

I de andra kolumnerna kan du lägga till ytterligare egenskaper för varje respondent. Dessa egenskaper kan vara information som exempelvis namn, kön, kundgrupp eller språk.

Viktigt: Excel-filen får inte innehålla tomma rader eller kolumner. Du kan lämna en cell tom förutom i kolumn A där varje cell måste ha ett värde. Alla formler och formateringar måste tas bort innan systemet kan bearbeta filen.

Klicka här för att ladda ner ett exempel på hur respondentlistan kan se ut i Excel.

När du är klar med Excel-filen kan du ladda upp den till ett av dina utskick. Gå in i redigeringsläget för den undersökning du vill använda och klicka på Distribution i menyn till vänster. Välj sedan SMS, E-mail eller Inloggningar beroende på vilket typ av utskick du vill göra.

Fyll i informationen i första steget och gå vidare till fliken Respondenter för att ladda upp din lista med respondenter. Klicka på Lägg till fil och välj sedan den färdiga listan. Du får nu möjligheten att konfigurera alla fält efter dina behov.

Viktigt: Om din lista innehåller dubbletter så kommer de att få flera utskick. Om en e-postadress exempelvis finns med tio gånger så kommer den att få tio utskick.

Klicka på Fortsätt för att spara och gå vidare.

Välj mellan följande alternativ i listrutorna:

E-POSTADRESSER

Använd detta i den första kolumnen om du vill skicka e-post till dina deltagare. E-postadresserna till dina deltagare listas här.

SMS

Använd detta i den första kolumnen om du vill skicka SMS till dina deltagare. Telefonnumret till dina deltagare listas här.

INLOGGNINGAR

Använd den här för den första kolumnen om du vill skapa inloggningar och distribuera dem till dina deltagare.

TEXTRUTA

Backgrundsvariabler bearbetas som text. Svaren är förberedda som ett ordmoln. Detta alternativ rekommenderas för unika försäljningstillfällen (t.ex. namn, kundnummer etc.).

ORDINAL

Bakgrundsvariabler behandlas som en rullgardinsmeny. På så sätt kan du filtrerar på variablerna. Svaren presenteras grafiskt som ett diagram. Du kan också använda variablerna för att t.ex skriva till svensktalande deltagare. Denna funktion är begränsad till 500 olika variabler.

NOTERA:

Alternativen e-postadress, SMS och inloggningar ska endast väljas för den första kolumnen, relevant information för alltid finnas med i denna kolumn. När du ha redigerat alla kolumner klickar du på spara.