Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Skapa nedbrytningar och lägg till serier

Lägg till serier

Serier tillåter dig att bryta ner resultat i olika nivåer och undernivåer. Det är ett snabbt och enkelt sätt att jämföra olika värden med varandra, t.ex. resultatet från olika avdelningar eller kundgrupper.

När ska jag använda serier?

Du kan använda serier för att jämföra specifika data. Det kan till exempel vara att du har genomfört en medarbetarundersökning och vill jämföra resultatet mellan kvinnor och män inom företaget.

Hur använder jag serier?

Först måste du besöka se resultat eller redigera undersökning.

Du kommer åt dina rapporter på två olika sätt:

  • Gå till undersökningen som du vill se resultaten för och klicka på undersökningens namn. Du kommer nu åt rapporten.
  • På höger sida, under alternativen för den specifika undersökningen, klickar du på .

I det här exemplet kommer vi att skapa en jämförelse av frågeställningen ”Kön” och sen fortsätta med en jämförelse mellan avdelningar. Vi börjar med att lägga till en serie för ”Man” och sen en serie för ”Kvinna”:

1. Klicka på antalet svar. I det här fallet har vi 91 svar kopplade till alternativet Man. Du får nu upp följande alternativ:

2. Klicka på plustecknet (+) och tryck sedan på OK. Detta gör att du inkluderar svaren för detta alternativ i din serie. När du har gjort detta kommer resultatet att se ut så här:

3. Gå till rapportfältet (högst upp på sidan) och klicka på Lägg till serie.

4. Din rapport kommer nu att ha två olika kolumner för varje fråga. Ena kolumnen heter Man (baserat på filtret i föregående steg) och den andra heter Serie 2:

Du kan redigera seriens namn genom att sväva musen över namnet. Du får nu upp två olika alternativ: En papperskorg och en pennikon. Klicka på pennan om du vill ändra namnet på den specifika serien. Klicka på papperskorgen om du vill ta bort serien.  

5. I nästa steg behöver du lägga till ”Kvinnor” i Serie 2. För att göra detta klickar du på antalet svar, vilket i detta fall är 34. Precis som i tidigare steg klickar du på plustecknet (+) och sedan på OK. Serie 2 ändrar automatiskt namn till Kvinnor.

Så här borde det se ut nu:

Viktigt: De markerade siffrorna i grönt representerar det du har valt att filtrera på för varje serie.

Detta avslutar det första steget i denna korstabulering. Resultatet är nu uppdelat i två olika serier, Män och Kvinnor. Nästa steg är att bryta ner resultatet ytterligare och filtrera på frågeställningen ”Avdelningar”.

1. I det här fallet har vi valt att filtrera på avdelningen ”Sales”. Klicka på antalet svar som är kopplat till kolumnen Man. Klicka på plustecknet (+) och tryck sedan på OK.

2. Upprepa detta steg för kolumnen Kvinna.

Undersökningsrapporten visar nu resultaten för män och kvinnor som arbetar på avdelningen ”Sales”. Du kan naturligtvis korstabulera ännu mer om du vill. Det enda kravet är att frågorna måste ha registrerade svar.