Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Inställningar: Lösenordskydd

Innehållsförteckning

  Att aktivera lösenordsskydd i dina delade rapporter är en ytterligare säkerhetsåtgärd. Om din rapport innehåller känslig data vill du inte att obehöriga ska ha tillgång till den. Att lägga till lösenordsskydd säkerställer att endast personer med lösenordet kan se rapporten.

  Aktivera lösenordsskydd

  Du kan aktivt passivt skydd och generera ett rapportlösenord genom att klicka på: DELA> Inställningsikon ⚙> Lösenordsskyddad (växla till).

  Det finns inga strikta krav för lösenordet du anger för rapporten. Vi rekommenderar dock att du använder ett starkt lösenord för att säkerställa att data är korrekt skyddade.

  Lösenordet används omedelbart efter att du har skrivit det i den tillgängliga rutan. Den gröna bocken bekräftar att lösenordet används. Alla ändringar av detta lösenord tillämpas direkt på den delade rapporten.

  Generera ett automatiskt lösenord

  Du kan också automatiskt skapa ett lösenord genom att klicka på GENERERA LÖSENORD under lösenordsrutan.

  NOTE:  Om du har en lösenordshanterar (exempelvis LastPass, 1Password, m.m) aktiverad i din webbläsare kan den konvertera lösenordet du skriver in till asterisker *** när du anger det. Så om du vill se till att det inte finns några skrivfel i lösenordet måste du tillfälligt inaktivera lösenordshanteraren och aktivera det igen efter att lösenordet har lagts till.

  Att dela lösenordet med rapportmottagaren måste ske utanför Netigates verktyg.


  Andra delningsinställningar